Školní rok 2022 - 23

Zima – stonožka Anežka staví sněhuláky

Témata:

 • Když se čerti ženili
 • Vánoční zvyky
 • Těšíme se na Ježíška

Zahájení Adventu, poznáváme význam, tradice, zvyky a obyčeje

Vytváříme skupiny dle určených vlastností-barva, tvar, velikost, druh, umět zdůvodnit proč prvek do skupiny patří, proč ne

Vypracováváme pracovní listu k týdenním tématům

Malujeme, stříháme, lepíme, navlékáme - vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby, dárky

Určujeme hlásku na začátku slova

Umět samostatně převyprávět vyslechnutý text, zachytit hlavní myšlenku

Zpíváme, recitujeme – vánoční téma

Procvičujeme zacházení s dětskými hudebními nástroji

Učíme se respektovat předehru, mezihru, ...

Plníme úkoly z programu "Se sokolem do života" s opičkou Haničkou

Učíme se řešit problémy

Procvičujeme soustředěnost, pozornost, paměť, logické myšlení, ...

Rozvíjíme citové vztahy, schopnost je plně prožívat

Procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku

pracovní listy 12.2022.pdf (792078)

Projekt Se stonožkou Anežkou do školy: Vyrobit malou ozdobu (max 10cm velkou) na vánoční větvičku do 10. prosince

Plánované akce:

1.12. – Vystoupení sboru Barviček – U radnice 15:00

5.12. 2022  -  Mikulášská nadílka v MŠ - dopoledne

                     -  "Den všech čertíků a andílků" - celý den

15.12. 2022 - dopolední vánoční nadílka pro děti, Besídka od 16:00

Pracovní listy: viz. příloha

Co už umíme:

Písně:

Vánoce jsou tady

Bude zima

Půjdem spolu do Betléma

Pásli ovce valaši

Básně:

Hudry, hudry

Chumelí,

Vánoční

Sedm sněhuláků

 

Anežčin podzim ve školce

Listopad 2022  - stonožka Anežka a my

Témata:

Vyrábíme strašidýlka

Barevný týden-proletíme duhou

Anežka zní své tělo-vím, co jím

Anežko, kde jsem se tu vzal?

 

Porovnáváme předměty podle barvy, velikosti, druhu,

Porovnáváme délku, pojmy krátký, delší, nejdelší

Pojmenováváme základní a doplňkové barvy, hry s barvami

Osvojujeme si poznatky o těle / pojmenovat viditelné části a některé vnitřní orgány včetně   

pohlavních/

Učíme se, co je našemu zdraví prospěšné, co naopak škodí – zdravý životní styl, učíme se chránit své zdraví a zdraví druhých

Učíme se chránit před nebezpečnými vlivy, vytvářet zdravé a bezpečné prostředí

Učíme se chránit své osobní soukromí, bránit se projevů ubližování a ponižování, poznáváme sami sebe, získáváme důvěru ve své schopnosti, rozvíjíme ohleduplnost

Snažíme se hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky,

slovně reagovat

Seznamujeme se s novými písničkami a říkankami, učíme se zvládat základní hudební dovednosti

Rozvíjíme fyzickou zdatnost – pokračujeme v projektu „Se sokolem do života“

pracovní listy Listopad.pdf (1385809)

Plánované akce:

1.11. projektový den Halloween

8.11. projektový den sv. Martin

10.11. První slovo platí, druhý leze z gatí (Honza Krejčík)

24.11. sběr papíru

25.11. putování za betlémskou hvězdou v MŠ

26.11. Vystoupení v lidových sadech – 9:30

 

Spolupráce s rodiči: Strašidýlko z dýně / donést knihu o lidském těle (stačí splnit pouze jeden úkol)

Co už umíme:

Písničky:

Skřítci podzimáčci

Jaro, léto, podzim, zima

V lese a další…..

Básničky:

Kaštany, Dny v týdnu

Dýně, Dušičky

 

Říjen - Malujeme podzim s Anežkou

Témata:

Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem

Co umí vítr a déšť - "Drakiáda"

Jak je rok dlouhý, kam utíká čas

Vyrábíme strašidýlka

 • Podzim a jeho znaky, správně pojmenovat přírodní jevy
 • Procvičujeme prostorovou orientaci vzhledem ke své osobě pomocí předložek
 • Učíme se správně pojmenovat časové pojmy - ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, den, noc, dnes, včera, zítra, ...
 • Seznamujeme se s názvy geometrických tvarů, správně je pojmenovávat, vyhledávat
 • Vytváříme skupiny podle barvy, velikosti, tvaru - v prostoru i na ploše
 • Učíme se kultivované a výrazné recitaci
 • Soustředěně vnímat text, čerpat ponaučení z četby
 • Rozvíjíme fonematický sluch a sluchovou paměť
 • Rozvíjíme zrakovou paměť formou hry s obrázky
 • Učíme se nové písně - respektovat předehru, mezihru, hrajeme na dětské hudební nástroje
 • Malujeme, stříháme, lepíme, používáme různých druhů materiálu
 • Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku
 • Cvičíme na lavičce, žíněnce, procvičujeme různé druhy lezení, skoků, chůze – projekt „Se sokolem do života“
 • Rozvíjíme pozitivní vztahy k přírodě, citlivost a ohleduplnost k druhým, podporujeme přirozené poznávací city, tvořivost, fantazii, představivost

Pracovní listy -ŘÍJEN .pdf (2332861)

Plánované akce:

7.10.  – Návštěva ekologického střediska – DIVIZNA – VNÍMEJ VŠEMI SMYSLY

11.10. Uč se pomocí lego duplo

19.10. Vánoční focení – pouze objednané foto

20.10. sběr papíru s panem Popelou

20.10. Povídání o chování

Zahájení projektu „Do školy se stonožkou Anežkou“

Zahájení „Bubnování pro radost“

Zahájen „Zdravé dýchání“

Zahájení „pěvecký sbor“

Co už umíme:

Básně:

Stonožka Anežka

Ovoce a zelenina

Písně:

Kamarád

O řepě

Září - Stonožka Anežka všechny vítá

Stonožka Anežka všechny vítá a provází je školičkou..1. 9. - 9. 9. 2022

Plody podzimu na zahradě………………….........………... 12. 9. -16. 9. 2022

Plody podzimu na poli - bramboriáda........................19. 9. - 23. 9. 2022  

Plody podzimu v lese………………….........……………… 26. 9. - 29. 9. 2022

 • poznáváme nové kamarády, prostředí, pí učitelky a jejich jména, své nové značky
 • orientujeme se ve školním prostředí a okolí MŠ
 • dozvídáme se nové věci / to je pro nás zajímavé/
 • poznáváme a upevňujeme znalosti názvů ovocných stromů a jejich plodů, zeleniny, jejich důležitost pro život člověka
 • znát význam pojmu „zdravý životní styl“, zapojení do programu "Zdravá výživa"
 • učíme vyjadřovat samostatně své myšlenky / dojmy z prázdnin, …/, nasloucháme druhým
 • učíme nazpaměť krátký text – nové říkanky a básničky
 • učíme se nové písně, doprovázíme se na dětské hudební nástroje
 • rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti
 • učíme se dodržovat pravidla bezpečné hry a pohybu v prostoru i venku / chůze po chodníku a vozovce, neházet s hračkami, …/
 • poznáváme pravidla společného soužití
 • učíme se zacházet s různými materiály
 • kreslíme, malujeme
 • pozorujeme přírodu

Plánované akce:

- zahájení projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", rozvoj pohybových dovedností, poznání.

- čtvrtek 15. 9.  2022 od 15,30 – TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro rodiče

- ÚTERÝ 20. 9. 2022 - návštěva IQPARKu - název programu: Lidské smysly - ZDARMA

Pracovní listy 9.22.pdf (1042292)