Školní rok 2020 - 21

Třídní vzdělávací program

září 2020

Anežčin podzim ve školce

Témata:

Stonožka Anežka vítá kamarády

Stonožka Anežka průvodkyní školičkou

Plody podzimu na zahradě

Plody podzimu na poli - bramboriáda

 • poznáváme nové kamarády, prostředí, pí učitelky a jejich jména, své nové značky
 • orientujeme se ve školním prostředí a okolí MŠ
 • dozvídáme se nové věci / to je pro nás zajímavé/
 • poznáváme a upevňujeme znalosti názvů ovocných stromů a jejich plodů, zeleniny, jejich
 • důležitost pro život člověka
 • znát význam pojmu „zdravý životní styl“, zapojení do programu "Zdravá výživa"
 • učíme vyjadřovat samostatně své myšlenky / dojmy z prázdnin, …/, nasloucháme druhým
 • učíme nazpaměť krátký text – nové říkanky a básničky
 • učíme se nové písně, doprovázíme se na dětské hudební nástroje
 • rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti
 • učíme se dodržovat pravidla bezpečné hry a pohybu v prostoru i venku / chůze po chodníku
 • a vozovce, neházet s hračkami, …/
 • poznáváme pravidla společného soužití
 • učíme se zacházet s různými materiály
 • kreslíme, malujeme
 • pozorujeme přírodu

Plánované akce:

- zahájení projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", rozvoj pohybových dovedností, poznání.

Pracovní listy: prac.listy 9.2020.pdf (324435)