Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021 – zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní docházky).

Provoz mateřské školy bude omezen vždy v období školních prázdnin. Důvodem je čerpání studijního volna na sebevzdělávání učitelek (zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících), vzdělávání učitelek v rámci jednotlivých projektů, dále na úklid mateřské školy a práce spojené s údržbou a rekonstrukcí, zároveň čerpání dovolených zaměstnanců mateřské školy. Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin.

1.  Provoz mateřské školy po – pá: 6,30 – 16,30 hod.

2. Svátky a prázdniny v roce 2021 / 2022: (třídy mohou být spojovány z důvodu menší aktuální docházky)

 

Ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace následující

HARMONOGRAM  ŠKOLNÍHO  ROKU  2021/2022

datum

popis

poznámka

1. září 2021

Nástup nových dětí do MŠ (zahájení povinného předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)

 

14. září 2021

Třídní schůzky - ČT

dodržení hygienických opatření – na školní zahradě

16. září 2021

Třídní schůzky – ŽT + MT

dodržení hygienických opatření – na školní zahradě

27. září 2021

Omezený provoz MŠ

Provoz ve dvou třídách

28. září (úterý)

státní svátek

MŠ uzavřena

28. říjen (čtvrtek)

Státní svátek

MŠ uzavřena

29. říjen 2021 (pátek)  

sanitární den

MŠ uzavřena

17. listopad (středa)

Státní svátek

MŠ uzavřena

23. až 31. prosinec 2021

Vánoční prázdniny

MŠ uzavřena 6 pracovních dní

Rozhodnutí o úplatě - 12.2021.pdf (760761)

3. leden 2022 (pondělí)

Zahájení provozu školy po vánočních prázdninách

 

17. 1. - 21. 1. 2022

Týdenní lyžařský výcvik

Závisí na sněhových podmínkách, pouze pro přihlášené

4. února 2022

Jednodenní pololetní prázdniny

provoz omezen

14. – 20. únor 2022

jarní prázdniny

provoz omezen

14. duben 2022

Velikonoční prázdniny

provoz omezen

15. duben  + 18. duben 2022

Velikonoce

MŠ uzavřena

květen

zápis do MŠ

termín bude upřesněn

5. – 6. červenec 2022

Státní svátek

MŠ uzavřena

18. 7. - 19. 8. 2022

Hlavní školní prázdniny

 

MŠ uzavřena po dobu 5 týdnů

Rozhodnutí o úplatě - prázdniny 2022.docx (19425)

22. 8. 2022

Zahájení provozu o prázdninách

2 třídy

31. srpen 2022

Konec školního roku 2021/2022 (ukončování povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)

 

Vzdělávání ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

V Liberci  1. 09. 2021     Bc. Zdeňka Nevečeřalová, ředitelka školy