Organizace školního roku 2022/2023

 

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

IČO: 72742909                                                  email: ms29.lbc@volny.cz

Telefon: 485130004, 731449196                       www.msjermanicka.cz

 

Ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace následující

HARMONOGRAM  ŠKOLNÍHO  ROKU  2022/2023

datum

popis

poznámka

1. září 2022

Nástup nových dětí do MŠ (zahájení povinného předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)

 

13. září 2022

Třídní schůzky - ČT

 

15. září 2022

Třídní schůzky – ŽT + MT

 

28. září (středa)

státní svátek

MŠ uzavřena

26. - 27. říjen 2022

Podzimní prázdniny

 

28. říjen (pátek)

Státní svátek

MŠ uzavřena

17. listopad (čtvrtek)

Státní svátek

MŠ uzavřena

18. listopad 2022

Sanitární den

MŠ uzavřena

23. až 30. prosinec 2022

Vánoční prázdniny

MŠ uzavřena 5 pracovních dní

2. leden 2022 (pondělí)

Zahájení provozu školy po vánočních prázdninách

 

Leden - únor 2022

Týdenní lyžařský výcvik

Závisí na sněhových podmínkách, termín bude upřesněn, pouze pro přihlášené

3. února 2023

Jednodenní pololetní prázdniny

 

20. - 26. únor 2023

jarní prázdniny

 

6. duben 2023

Velikonoční prázdniny

 

7. duben  + 10. duben 2023

Velikonoce

MŠ uzavřena

11. květen 2023

zápis do MŠ

 

5. – 6. červenec 2023

Státní svátek

MŠ uzavřena

24. 7. - 25. 8. 2023

po dobu 5ti týdnů

Hlavní školní prázdniny

 

MŠ uzavřena

28. 8. 2023

Zahájení provozu o prázdninách

 

31. srpen 2023

Konec školního roku 2022/2023 (ukončování povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)

 

Vzdělávání ve školním roce 2023/2024 začne v pátek 1. září 2023

 

V Liberci 1. září 2022                Bc. Zdeňka Nevečeřalová, ředitelka školy