AKTUALITY

Pozvánka na schůzky rodičů nově přijatých dětí

Srdečně Vás zvu na informační schůzku před nástupem Vašeho dítěte do mateřské školy, která se koná ve čtvrtek 22. 06. 2023 od 15 hod. v budově mateřské školy.

Těším se na Vaši účast

                                           Bc. Zdeňka Nevečeřalová – ředitelka MŠ

 

Vystoupení pěveckého sboru BARVIČKY na přehlídce pěveckých sborů - "Kytička písniček"

 - NAHRÁVKU SE NEPODAŘILO VLOŽIT NA NAŠE STRÁNKY - máte-li zájem, přineste si USB a záznam z vystoupení dětí vám nahrajeme. 

Zápis do MŠ 2023/2024

Vážení rodiče,

od 17. 4. 2023 startuje elektronické vydávání žádostí o přijetí do mateřské školy https://zapisyms.liberec.cz/. V případě, že máte zájem o naši školu, ale nemáte možnost tisku, kontaktujte mě a domluvíme si termín vyzvednutí žádosti 3. nebo 4. května v naší mateřské škole po předešlé telefonické domluvě. Sběr vyplněných žádostí bude probíhat 11. 5. 2023 mezi 8:30 - 11:30 a 12:30 - 15:30 hod.

Pro ukrajinské děti bude probíhat zvláštní zápis 8. 6. 2023, žádost bude ke stažení na našem webu. Podrobné informace najdete v březnu v záložce Přijímání dětí.  Budeme se těšit na nové kamarády.

Informace neplatí pro děti, které již naši mateřskou školu navštěvují.

Za MŠ Bc. Zdeňka Nevečeřalová

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Ředitelka mateřské školy rozhodla, v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., MŠMT o předškolním vzdělávání, o přerušení provozu Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace v měsíci červenci a srpnu 2023:

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ od 24. ČERVENCE do 25. SRPNA 2023 – 5 TÝDNŮ

V nutných případech je možné projednat s ředitelkou školy umístění dítěte do náhradního zařízení takto:

24. - 28. 7.

31. 7. - 4. 8.

7. - 11. 8.

14. - 18. 8.

21. 8. – 25. 8.

Dům dětí a mládeže Větrník

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY PRO DĚTI 5-8 let a MINIMATEŘINKA

www.ddmliberec.cz

MŠ „Čtyřlístek“, Horská 166/27

 a pro ty, kteří chtějí prázdninové zážitky                     

Dům dětí a mládeže Větrník

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY PRO DĚTI 5-8 let a MINIMATEŘINKA

www.ddmliberec.cz

MŠ, Liberec, Dětská 461, p. o.


www.msdetska.cz

MŠ, Liberec, Dětská 461, p. o.

 

www.msdetska.cz

 

 

 

MŠ "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, p. o.

www.mskoralek.cz

MŠ "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, p. o.

www.mskoralek.cz

 

 

 

 

MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, p. o.

https://www.delfinek-liberec.cz/

 

 

 

 

MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.

www.skolkapraminek.cz

MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.

www.skolkapraminek.cz

 

NÁHRADNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA V DOBĚ UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

V případě, že potřebujete v době uzavření MŠ během letních prázdnin náhradní mateřskou školu, neprodleně kontaktujte paní učitelku ve své třídě, nejpozději však do 24. 3. 2023. Obdržíte Žádost o přijetí, kterou odevzdáte ředitelce náhradní mateřské školy do 31. 3. 2023.

Následně obdržíte pokyny k platbě a po zaplacení zálohové úhrady obdržíte Rozhodnutí o přijetí dítěte. Zálohová úhrada pro náhradní MŠ bude stanovena podle podmínek jednotlivých škol  - stravné cca 45Kč/den podle skutečné docházky a nevratné školné cca 400 Kč / týden. Školné se vrací pouze v případě, že dítě nenastoupí z důvodu onemocnění, potvrzeného lékařem.  Rodič může žádost písemně zrušit do 31. 5. 2023 a zálohová úhrada bude plně vrácena na účet do 30. 6. 2023.

Do MINIMATEŘINKY DDM Větrník a příměstských táborů se přihlašujte PŘÍMO SAMI na www.ddmliberec.cz

                                                                  

                                        Bližší informace u ředitelky školy Bc. Zdeňky Nevečeřalové