Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2019 – 2020

 

Informacni_letak_MS_.docx (102936)

 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

8. 4. 2019 – 13. 5. 2019

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

 1. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu nebo oddělení školství MML:

 1. Vyzvednutí v mateřské škole
  V případě jakýchkoliv obtíží při práci v systému je na 2. 05. 2019 (od 9. 00 - 12. 00 a od 13. 00 - 16. 00 hod.) stanoven termín pro vydávání žádostí v naší mateřské škole. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte).
 2. Na MML - odbor školství a sociálních věcí
  nám. Dr. E. Beneše - historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111 (pondělí a středa v době od 8:00 do 16:00 hodin), během výše uvedeného období. tel. 485 243 375, e-mail: romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz Termín návštěvy je nutné předem domluvit.

SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE (ZÁPIS)

úterý 14. 5. 2019

9:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 16:00 hod.

V tento den je nutné předložit ředitelce mateřské školy:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců). 

U zápisu není nutná účast dítěte.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 14. 5. 2019 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne:

17. 5. 2019 

od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kancelář ředitelky

 

Od 20. 5. 2019 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 31. 5. 2019 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 20. 5. 2019 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

 • telefonicky,
 • prostřednictvím sms,
 • e-mailem.

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.
Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2019 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.