GDPR a Cookies

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

POVINNÉ INFORMACE:

Pověřenec (DPO): 

Ing. Bc. Jiří Kubela, telefon + 420 725 980 725, e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz

Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • poskytování informací a poradenství správci, monitorování souladu správy osobních dat  s GDPR,
  • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování dle článku 35 GDPR,
  • spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOZ),
  • působení jako kontaktní místo pro dozorový orgán

Pracovně právní vztah DPO ke správci údajů: dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou.

Správce osobních údajů: Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou

Zpracovatel osobních údajů: Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou a vybraní zaměstnanci školy

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH  A JINÝCH ÚDAJŮ:

A. OSOBNÍ ÚDAJE:

A1: DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, fotografie, výtvarné dílo dítěte

A2: RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi

A3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, mzdová agenda vč. srážek ze mzdy, exekuce

B. CITLIVÉ ÚDAJE

B1 DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře

B2: RODIČ DÍTĚTE:  žádné

B3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti

C. PŘEHLED ČINNOSTÍ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S NAKLÁDÁNÍM S NIMI

 

MATRIKA - Prehled zpracovani osobnich udaju.pdf (235048)

BOZ-Prehled zpracovani osobnich udaju.pdf (124428)

PRUBEH VZDELANI-Přehled zpracování osobních-údajů.pdf (244300)

ZAPIS - Prehled zpracovani osobnich udaju.pdf (134849)

Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v podřízených organizacích.xlsx (17071)

 

PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ:

  • cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR
  • pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření
  • přísné dodržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů
  • zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům
  • uložení listinných dokumentů na bezpečném místě
  • ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem

FORMULÁŘE:

Informace pro spolupracující subjekty školy.pdf (185675)

RODICE - informovany souhlas zpracovani osobnich udajů.pdf (240929)

ZAMESTNANEC - informovany souhlas zpracovani osobnich udaju.pdf (235191)

 

Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Nastavení správy cookies a vypnutí ukládání cookies v prohlížečích

Běžné internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge apod.) pdoporují správu cookies a umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro některé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu k Vašemu pohlížeči.

 

IE: windows.microsoft.com

Safari: support.apple.com

Chrome: support.google.com

Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com