PROJEKTY

 

Účast školy v projektech Evropských strukturálních a investičních fondů

 
doba trvání projektu: 1.9.2022 do 31.8.2024
 

ESF:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358 – FÉROVÉ ŠKOLY V LIBERCI 2
Doba trvání projektu: 30 měsíců – 07/2020 – 12/2022

Podpora rovných příležitostí a společného vzdělávání na MŠ a ZŠ v Liberci

Hlavním cílem této spolupráce je, podpora společného, inkluzivního vzdělávání po celou dobu vzdělávacího procesu dětí. Eliminace  faktoru, které z mnoha dětí činí znevýhodněnými. Připravit pro všechny děti rovnější start, komunikovat s rodiči a motivovat je.

·  partner projektu spolu s 32 MŠ, 27 ZŠ a 15 dalších subjektů

·  objem finančních prostředků nečleněného projektu: 76.932.072,66 Kč
 
 
  

Doba realizace: 1. 1. 2020–31. 12. 2021

naše mateřská škola je partnerem a zároveň účastníkem projektu

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu MŠ prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu Naše školička je pilná jako včelička pro vedení a pedagogické pracovníky školy. Program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů mateřské školy dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „MS 2014+ pro poskytování finančních prostředků stanoveným operačním programem OP VVV        

Název a číslo výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování,

Šablony pro MŠ a ZŠ II; Výzva 02_18_63

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012566

·         Název projektu: Stonožka Anežka - malá výzkumnice

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

termín realizace: 1. 5. 2019 - 31. 10. 2021 

 

Projekt „Se Sokolem do života“

V letošním roce se děti ze Žluté a Modré třídy zapojí do celoročního projektu pro předškolní děti „Se Sokolem do života“. Který realizuje Česká obec sokolská pod patronátem MŠMT a Svazu měst a obcí ČR. Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.

Zdravá školní jídelna

Na podzim 2015 jsme se zapojili do projektu „ Zdravá školní jídelna“. Přípravy trvaly téměř 3 roky.

Na začátku roku 2016 jsme získali certifikát.

Uzdravme svou školní jídelnu

1.      Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů - dětem je neustále k dispozici jemně doslazený popř. neslazený čaj, mléko a neslazený nápoj (voda), popřípadě voda s citrusy a bylinkami.

2.      Plánování jídelníčku dle Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši

3.      Správné a bezchybné vedení spotřebního koše

4.      Omezení používání dochucovadel a instantních dehydrovaných směsí - v naší školní jídelně nepoužíváme instantní a dehydrované směsi, z dochucovadel pouze koření a bez glutamátovou směs sušené zeleniny (Kucharek, Vegena..). vytváříme si vlastní kořenící směsi bez soli.

5.      Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience - nepoužíváme žádné konvenience

6.      Veřejně dostupný jídelníček - jídelníček visí na nástěnkách v šatnách a na veřejně dostupných internetových stránkách na naší MŠ 

7.      „Vím, co jím“ zařazování receptur s limitovaným množstvím soli

8.      Výzdoba jídelny

9.      Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy

10.  Čtvero ročních období – zařazování sezónních potravin - zařazujeme sezónní potraviny a vymýšlíme jídla z nich např.:

-          Dýňová polévka

-          Cuketový prejt

-          Žemlovka s tvarohem a jablky

-          Těstoviny s pórkem na smetaně

Zařazujme i netradiční zdravé potraviny – hlíva ústřičná, guinoa, pohanka, špalda…

Vlastní pěstování bylinek.

Environmentální program

Hlavním cílem je vytvořit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvoření základů odpovědného postoje k životnímu prostředí. Jednotlivé aktivity jsou zařazovány celoročně.

Účast a spolupráce: