PROJEKTY

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „MS 2014+ pro poskytování finančních prostředků stanoveným operačním programem OP VVV

·         Operační program:  Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je plně hrazen ze státního rozpočtu a z ESF

·         Název a číslo výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

·         Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003098

·         Název projektu CZ Se stonožkou Anežkou za vzděláním

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

termín realizace: 1. 11. 2016 až 31. 10. 2018

Operační program přeshraniční spolupráce

Česká republika – Polská republika, s názvem „Malý výzkumník a objevitel“, partnerství s MŠ v Boleslawieci

 

Zdravá školní jídelna

Na podzim 2015 jsme se zapojili do projektu „ Zdravá školní jídelna“. Přípravy trvaly téměř 3 roky.

Na začátku roku 2016 jsme získali certifikát.

Uzdravme svou školní jídelnu

1.      Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů - dětem je neustále k dispozici jemně doslazený popř. neslazený čaj, mléko a neslazený nápoj (voda), popřípadě voda s citrusy a bylinkami.

2.      Plánování jídelníčku dle Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši

3.      Správné a bezchybné vedení spotřebního koše

4.      Omezení používání dochucovadel a instantních dehydrovaných směsí - v naší školní jídelně nepoužíváme instantní a dehydrované směsi, z dochucovadel pouze koření a bez glutamátovou směs sušené zeleniny (Kucharek, Vegena..). vytváříme si vlastní kořenící směsi bez soli.

5.      Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience - nepoužíváme žádné konvenience

6.      Veřejně dostupný jídelníček - jídelníček visí na nástěnkách v šatnách a na veřejně dostupných internetových stránkách na naší MŠ 

7.      „Vím, co jím“ zařazování receptur s limitovaným množstvím soli

8.      Výzdoba jídelny

9.      Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy

10.  Čtvero ročních období – zařazování sezónních potravin - zařazujeme sezónní potraviny a vymýšlíme jídla z nich např.:

-          Dýňová polévka

-          Cuketový prejt

-          Žemlovka s tvarohem a jablky

-          Těstoviny s pórkem na smetaně

Zařazujme i netradiční zdravé potraviny – hlíva ústřičná, guinoa, pohanka, špalda…

Vlastní pěstování bylinek.

Environmentální program

Hlavním cílem je vytvořit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvoření základů odpovědného postoje k životnímu prostředí. Jednotlivé aktivity jsou zařazovány celoročně.

Účast a spolupráce: