ŠKOLNÍ ROK 2021 -22

Stonožka Anežka nás vítá - září 2021

PODTÉMATA:

1) Stonožka Anežka všechny vítá      1. 9. – 3. 9. 2021

2) Anežka, průvodkyně školičkou     6. 9. – 10. 9. 2021

3) Plody podzimu na zahradě            13. 9. – 17. 9. 2021

4) Plody podzimu na poli – bramboriáda      20. 9. – 24. 9. 2021

5) Plody podzimu v lese                    27. 9. – 1. 10. 2021

CÍLE:

Seznámit děti s prostředím školy a jednotlivých tříd. Adaptovat je na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámit je s režimem třídy. Společně vytvořit pravidla, která se budeme snažit v budoucnu v rámci skupiny dodržovat. Rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti. Zapojíme se do programu „Zdravá výživa“ – znát pojem zdravý životní styl. Začneme si polehoučku povídat o nadcházejícím podzimu.

CO SE NAUČÍME:

  • znát jména svých kamarádů a svou novou značku
  • zacházet s různými výtvarnými materiály
  • naučíme se nové písně s doprovodem na dětské hudební nástroje
  • poznáváme pravidla společného soužití
  • učíme se vyjadřovat před ostatními (zážitky z prázdnin), učíme se druhým naslouchat

Těšíme se do školky

Každé ráno vstávám rád,

spěchám do školky si hrát.

Z písku stavíme si hrady,

mám tu samé kamarády.

Honzík, Klárka, Anička,

to je naše školička.

Než se máma z práce vrátí,

čas se mi tu rychle krátí.

Hraní, hřiště, svačinka…

A už je tu maminka.

Po prázdninách

Vyběhaní, vykoupaní

vracíme se z luk a strání.

U vody nám dobře bylo,

sluníčko nás opálilo.

Sbírali jsme hříbky v lese,

ve školce teď scházíme se.

Vítá nás tu stonožka,

jmenuje se Anežka.

Budeme si spolu hrát,

zpívat, cvičit, povídat.

Koulí se jablíčko

Koulí se, jablíčko, koulí se strání,

ježek se raduje, takové shání.

Jablíčko zůstalo před ježkem stát,

ježek  se raduje, ježek je rád.

Brambory

Kulaté jak knoflíky, ale někdy veliký.

V hlíně tiše sedí, do tmy spolu hledí.

Vykopem´ je na zahrádce, s motykou to půjde hladce.

Do polévky si je dáme, společně si pochutnáme.

Houby

Z husté trávy jako z hřívy

vystrkují hlavu hřiby,

z husté trávy u mýtinky

vykukují holubinky.

Od rána jsem chodil lesem,

ani hříbek neviděl jsem,

prochodil jsem celou hůrku

našel jsem jen muchomůrku. 

PÍSNĚ:

Kdo jsi kamarád (píseň s pohybem)

Stonožka

Do školky

Cupy, dupy u chalupy

Hádaly se houby

praconí list MT - 9.2021.pdf (1219969)