Školní rok 2020 - 21

Stonožka Anežka nás vítá - září 2020

PODTÉMATA:

1) Stonožka Anežka všechny vítá     1.9.  – 4. 9. 2020

2) Anežka, průvodkyně školičkou     7. 9. – 11. 9. 2020

3) Plody podzimu na zahradě           14. 9. – 18. 9. 2020

4) Plody podzimu na poli – braboriáda 21. 9. – 25. 9. 2020

5) Plody podzimu v lese                    29. 9. – 2. 10. 2020

CÍLE:

Seznámit děti s prostředím školy a jednotlivých tříd. Adaptovat je na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámit je s režimem tříd. Společně vytvořit pravidla, která se budeme snažit v budoucnu v rámci skupiny dodržovat. Rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti. Zapojíme se do programu „Zdravá výživa“ – znát pojem zdravý životní styl

CO SE NAUČÍME:

 Znát jména svých kamarádů, svou novou značku,

Zacházet s různými materiály

Naučíme se nové písně s doprovodem na dětské hudební nástroje

Poznáváme pravidla společného soužití

Učíme se vyjadřovat před ostatními (zážitky z prázdnin), učíme se druhým naslouchat

Těšíme se do školky

Každé ráno vstávám rád.

Spěchám do školky si hrát.

Z písku stavíme si hrady,

mám tu samé kamarády.

Honzík, Klárka, Anička,

to je naše školička.

Než se máma z práce vrátí,

čas se mi tu rychle krátí.

Hraní, hřiště, svačinka…

A už je tu maminka.

PO PRÁZDNINÁCH

Vyběhaní, vykoupaní

vracíme se z luk a strání.

U vody nám dobře bylo,

sluníčko nás opálilo.

Sbírali jsme hříbky v lese,

ve školce teď scházíme se.

Vítá nás tu stonožka,

jmenuje se Anežka.

Budeme si spolu hrát,

zpívat, cvičit, povídat.

KOULÍ SE JABLÍČKO

Koulí se, jablíčko, koulí se strání,

ježek se raduje, takové shání.

Jablíčko zůstalo před ježkem stát,

ježek  se raduje, ježek je rád.

Kdo sněd zelí

Halí belí, kdo sněd zelí, už se po něm pátrá,

kočka není v podezření, pes má radši játra.

Vypadá to na králíka, ten rád zelí chroustá,

ještě více na zajíce, těch je všude spousta.

HOUBY

Z husté trávy jako z hřívy

vystrkují hlavu hřiby,

z husté trávy u mýtinky

vykukují holubinky.

Od rána jsem chodil lesem,

ani hříbek neviděl jsem,

prochodil jsem celou hůrku

našel jsem jen muchomůrku. 

PÍSNĚ:

Kdo jsi kamarád (píseň s pohybem)

 Stonožka

 Do školky

 Cupy, dupy u chalupy

Hádaly se houby

pracovní listy: MT -září 2020.pdf (464120)