ŠKOLNÍ ROK 2021 - 22

Anežka oslavuje – červen 2022

 PODTÉMATA:

1) Slavíme svátek dětí                                                           30. 5. – 3. 6. 2022

2) Moje rodina – co děláme celý den                                    6. 6. – 10. 6. 2022

3) Život u rybníčků, řek a moří                                             13. 6. – 17. 6. 2022

4) Křížem, krážem republikou                                              20. 6. – 24. 6. 2022

5) Co už umím – planeta Země                                             27. 6. – 1. 7. 2022

CÍLE:

Tento měsíc nám hned na začátku zpříjemní oslava Mezinárodního dne dětí, který si užijeme na zahradě mateřské školy formou sportovního dopoledne. Červen je také měsícem výletů a prodloužených procházek – čeká nás celodenní turistický výlet vlakem a autobusem do Brniště a polodenní výlet na Libereckou výšinu. Protože se nám mílovými kroky blíží konec školního roku, v průběhu druhého týdne nás čeká ukončení všech celoročních projektů a jejich vyhodnocení. Ale i nadále budeme nasávat nové informace, například o životě ve vodě či blízko ní, o tom, jak krásná je naše Česká republika, ale i planeta Země. Budeme se učit nové básničky a písničky, budeme i nadále tvořit, hrát si…prostě si budeme ty poslední dny ve školce před velkými prázdninami náležitě užívat.

pracovní listy červen MT.pdf (1140191)

CO SE NAUČÍME:    

Svátek dětí

Dneska slaví děti svátek,

je tu křik a trochu zmatek.

Všichni se dnes veselí,

nikdo není v posteli.

Dovádí se, tancuje,

hudba k tomu zahraje.

Co ta očka vidí

Co ta očka vidí? Vidí, vidí lidi.

Tátu, mámu, holčičku, kluka, dědu babičku,

spolu bydlí v domečku na zeleném kopečku.

U rybníka

Na rybníčku u lesa tancovaly žáby,

do vodičky žbluňkaly, moc se tomu smály.

Pod hladinou u rybníčka dováděly rybky,

měly kurzy plavání, skákaly i šipky.

Když tu náhle od lesa uslyšely klap – klap,

strachy se hned schovaly, „Pozor je tu čáp!“

Naše Země kulatá

Co je to za zvláštní míček s barevnými obrázky?

Města malá jak puntíček, řeky modré provázky.

Kdepak asi Česko leží? Koukneme se do mapy.

Najdi Prahu, má sto věží, leží v srdci Evropy.

Můžeš projít lesy, louky, vesnice a mnoho měst.

Mapy, to jsou obrázky, co ukážou ti každou z cest.

Vesmír

Podívej se na oblohu, možná támhle někde v rohu

Stojí mimozemský kluk a dělá si na nás kuk!

Kouká na nás z velké dálky, oči má jak dva korálky.

Na hlavě dvě anténky, skrz ně chytá myšlenky.

Chci jet taky do vesmíru a prozkoumat černou díru.

Nasednu na mléčnou dráhu a na dlouho budu v tahu.

Podívej se na nebe, kdosi kouká na Tebe.

Že tam není? Co ty víš, třeba ho jen nevidíš.

PÍSNĚ:

Den dětí

Pro dobrou náladu

Kolik je na světě

Proč?

Naše Země kulatá

 

Stonožka Anežka vítá sluníčko

 

Stonožka Anežka a sluníčko – květen 2022

 PODTÉMATA:

1) Anežko, maminka má svátek                                            2. 5. – 6. 5. 2022

2) Pomáháme včelkám dělat med                                         9. 5. – 13. 5. 2022

3) Máme rádi zvířátka – zvířátka ze ZOO                            16. 5. – 20. 5. 2022

4) Ptáčci v korunách stromů – stromy a keře                        23. 5. – 27. 5. 2022

CÍLE:

Tento měsíc nám hned na začátku zpříjemní besídka ke Dni maminek, na kterou se s dětmi pečlivě připravuje – a to nejen činnostmi lahodícími sluchu, ale i činnostmi, které maminkám či babičkám vykouzlí úsměv na tváři a doufáme, že potěší. Budeme si opakovat vše, co už víme o jaru – zkusíme se seznámit s jarními měsíci, zopakovat si ty nejdůležitější znaky jara, budeme si povídat o stromech a keřích – budeme hledat nejenom podobnosti, ale i rozdíly, seznámíme se s hmyzem, který žije v trávě nebo létá okolo nás. Jeden týden si budeme povídat o včelách a jejich důležitosti a přínosu pro nás. A seznámíme se s další skupinou zvířat – tentokrát s těmi, které můžeme vidět jen v zoologické zahradě. Nadále budeme plnit úkoly z našich projektů. Naučíme se další básničky a písničky, budeme si hrát, cvičit, hrát na hudební nástroje (na flétničku, na Orffovy nástroje, na bubínky) a pevně doufáme, že si nejvíce budeme užívat sluníčka během našich procházek, které budou v tomto měsíci velmi badatelské, a pobytů na školní zahradě.

Pracovní listy květen MT.pdf (857462)

CO SE NAUČÍME:      

Maminkám

Slyšte, slyšte novinky –

máme tu dnes maminky!

Maminky i babičky,

poslechnou si písničky.

O tom, jak si děti hrají,

o tom, že je rády mají

v úterý i v pátek,

i když není svátek.

Maminko, jsi moje nebe.

Pohladíš mě a já tebe…

Včely

Co to tady v květech bzučí, kolem uší nám to hučí?

Podíváme se tam hned, včelky budou dělat med.

Nasbírají v květech pyl, tady ještě kousek zbyl.

Odnesou ho do úlu, budem mít med do sudu.

Opičí skákání

Hup, hup, hup,

tělo samý chlup,

hop, hop, hop,

ukaž, kde je strop.

Leze, šplhá, poskakuje

celý den se pohybuje.

Na hlavě se drbají,

skákání je moc baví.

Přišel červík do zahrady

Přišel červík do zahrady, rozhlíží se dokola,

kterou jabloň vybere si? „Támhle tu“, hned zavolá.

Přivedl si rodinu, přistavili židli

a teď všichni červíci v jablíčkách si bydlí.

Je tam hlídač, je to kos, na červíky on má nos,

nad jabloní, když se vznese, každý červík se jen třese.

Červík radši kufry balí, jdou s ním děti – velcí, malí,

zahrada je bez červíků, za to kosům mnoho díků.

PÍSNĚ:

To se podaří - upevnění

Včelky

Pět minut v Africe

Jarní regggae

 

„S maminkou, s tatínkem, z pohádky do pohádky“ – projekt třídy ve spolupráci s rodinou: úkol na květen – pohádka: O ČERVENÉ KARKULCE - přečíst společně pohádku (klasickou nebo obrázkové čtení) a rozstříhat a správně složit (ve správné dějové posloupnosti) obrázky v pracovním listu

O červené Karkulce - pohádkové čtení.jpg (257636)

O červené Karkulce 1. část.png (84256)

O červené Karkulce 2. část.png (598733)

O červené Karkulce pracovní list.png (1711963)

Anežčin batůžek – duben 2022

 PODTÉMATA:

1) Anežko, stůj, červená!                                                       4. 4. – 8. 4. 2022

2) Hody, hody, doprovody                                                    11. 4. – 15. 4. 2022

3) Anežka vyráží na kolo – letní sporty                                18. 4. – 22. 4. 2022

4) Anežka čaruje – hravá věda                                              25. 4. – 29. 4. 2022

CÍLE:

V tomto měsíci si budeme povídat hlavně o bezpečnosti na silnici a na chodníku. Budeme se učit důležitá telefonní čísla a také si povíme, jak můžeme sportovat na jaře a v létě, co k takovým sportům budeme potřebovat. Hodně se budeme připravovat na Velikonoce a pomaloučku, polehoučku už začneme připravovat besídku ke Dni maminek (a nejen těch). Také oslavíme čarodějnice a snad i letos k nám zavítá vrchní čarodějnice s kouzelnou třídou, ve které si budeme moct vyzkoušet třeba nějaké záhadné lektvary. Nadále budeme plnit úkoly z našich projektů. Naučíme se další básničky a písničky, budeme si hrát, cvičit, hrát na hudební nástroje (na flétničku, na Orffovy nástroje, na bubínky) a pevně doufáme, že si nejvíce budeme užívat sluníčka během našich procházek a pobytům na školní zahradě.

Pracovní listy duben MT.pdf (1004445)

CO SE NAUČÍME:        

Semafor

Pokud svítí červená, zastavit to znamená.

Oranžová připravit, auta motor nažhavit.

A zelená barvička? Jedou všechna autíčka, to ví každá hlavička.

Velikonoční

Zaťukalo sluníčko

na bělounké vajíčko.

„Vstávej milé kuřátko,

jaro bude zakrátko!

Kolem tebe tráva šumí,

brouci lezou po stéblech,

louky sládnou sladkou vůní,

až se včelkám tají dech.

Vstávej rychle, kuřátko,

už přijde tvůj čas,

radujme se vesele,

jaro bude zas!“

Cvičeníčko

Nachystáme tělíčko,

zacvičíme maličko.

Dokola se zatočíme,

pak se na zem posadíme.

Zatleskáme rukama,

zakopeme nohama.

Uděláme dřep,

vyskočíme hned!

K čemu jsou holky na světě

K čemu jsou holky na světě?

Aby z nich byly maminky,

aby se pěkně usmály

na toho, kdo je malinký.

Aby nás měl kdo pohladit

a vyprávět nám pohádku.

Proto jsou tady maminky,

aby náš svět byl v pořádku.

PÍSNĚ:

Vláčkové rondo

Pomlázka

Tenkrát…

Písnička pro mámy a táty

 

„S maminkou, s tatínkem, z pohádky do pohádky“ – projekt třídy ve spolupráci s rodinou: úkol na duben – pohádka: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE - přečíst společně pohádku (klasickou nebo obrázkové čtení), vyrobit s rodiči čarodějnici – fantazii se meze nekladou (i v tomto případě postačí fotografie)

Perníková chaloupka - malované čtení.docx (142204)

Perníková chaloupka.docx (30912)

Anežka se probouzí –březen 2022

PODTÉMATA:

1) Projdeme se do pohádky                           28. 2. – 4. 3. 2022

2) Otevíráme knihu                                        7. 3. – 11. 3. 2022

3) Když se rodí jaro – sejeme semínka          14. 3. – 18. 3. 2022

4) U babičky na dvorku                                 21. 3. – 25. 3. 2022

5) Život ve městě                                           28. 3. – 1. 4. 2022

CÍLE:

Na začátku měsíce si budeme povídat o pohádkách a všem, co s tím souvisí: o pohádkových postavách, o dobru a zlo, o knížkách, kde najdeme ty nejkouzelnější příběhy s pohádkovými postavami a krásnými ilustracemi. A pak už se budeme těšit na jaro…budeme si povídat o změnách, které se dějí v přírodě, o jarních kytičkách, budeme se je učit poznávat na obrázcích ve třídě, ale i v rámci vycházek. Zasejeme si semínka a budeme o ně pečovat tak, aby nám z nich vyrostly rostlinky. Také si budeme povídat o tom, jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem, o zvířátkách, která můžeme chovat na vesnici a která ve městě. Nadále budeme plnit úkoly z našich projektů. Naučíme se další básničky a písničky, budeme si hrát, cvičit, hrát na hudební nástroje (na flétničku, na Orffovy nástroje, na bubínky) a pevně doufáme, že si nejvíce budeme užívat sluníčka.

Pracovní listy březen MT.pdf (1112289)

CO SE NAUČÍME:  

Červená Karkulka (Fr. Hrubín)

Adámek a obrázková knížka

Když na louce číst si chtěly,

děti knížku zapomněly.

Brouček Adam na ní koukal,

vesele si něco broukal.

Chtěl podniknout procházku

do těch krásných obrázků.

Nejdřív zašel Adámek

cestou rovnou na zámek.

Jaro v zahradě

Do zahrádky přišlo jaro,

copak se to asi stalo?

Rozkvetly nám kytičky,

narcis, krokus, kočičky.

Včelička k nim právě letí,

podívejte, támhle, děti.

Chůze zvířátek

Králík dělá drobné skoky,

kohout zase dlouhé kroky,

kočka tiše našlapuje,

pes se zrovna protahuje,

kachničky se kolébají

a dál už to všichni znají,

jak že chodí zvířátka?

Levá, pravá

Po silnici chodím vlevo,

předpisy mám v malíku.

Vpravo zase kráčím hbitě

po dlážděném chodníku.

Levá ruka, pravá ruka,

kdopak by to splet.

Levá je kde srdce ťuká,

odpovím ti hned.

PÍSNĚ:

Princezna a drak

Záhada z knížky

Petrklíč

Krávy, krávy

Postavíme dům

„S maminkou, s tatínkem, z pohádky do pohádky“ – projekt třídy ve spolupráci s rodinou: úkol na březen – pohádka JAK SI PEJSEK S KOČIČKOU DĚLALI K SVÁTKU DORT: přečíst společně pohádku, upéct s maminkou či tatínkem nějaký zákusek (výběr je na Vás) – můžete ho přinést ochutnat nebo postačí fotografie zákusku

pejsek a kočička.pdf (241811)

Barevný svět stonožky Anežky – únor 2022

 PODTÉMATA:

1) Dospěláci v práci                                                               31. 1. – 4. 2. 2022

2) Jak a co se z čeho vyrábí                                                   7. 2. – 11. 2. 2022

3) Anežka muzicíruje                                                             14. 2. – 18. 2. 2022

4) Maškarní bál s Anežkou                                                   21. 2. – 25. 2. 2022

CÍLE:

Kromě toho, že si stále budeme povídat o zimě, o jejich hlavních znacích, si také budeme povídat o tom, kde pracují naši rodiče a čím jsou, co ke své práci potřebují. Také si povíme, z čeho jsou vyrobené věci kolem nás a jak se správně třídí odpad. Jeden celý týden se budeme věnovat hudebním nástrojům, spoustu z nich si vyzkoušíme a zahrajeme si na velký orchestr. A na co se asi nejvíc budeme těšit je maškarní bál, letos s pohádkovými postavičkami z českých pohádek. Pokud počasí dovolí, budeme si venku užívat sněhu: budeme ježdíkovat, stavět sněhuláky nebo třeba Ještěd. Také se půjdeme podívat za zvířátky, jestli opět nepotřebují naši pomoc v podobě nějakých dobrot do krmelce nebo do krmítka. Nezapomeneme si hrát, zpívat, učit se nové básničky, hrát na flétnu nebo bubínky a také malovat nebo vyrábět spoustu krásných věcí na nástěnky, aby se nám ve školce líbilo.

Pracovní listy únor MT.pdf (780522)

CO SE NAUČÍME:      

Setkání

Pekař nosí housky v městě,

kominík mu stojí v cestě.

„Jdi mi z cesty, kominíku,

zabílím tě na nosíku!“

„Jdi mi z cesty, pekaři,

začerním tě na tváři!“

Třídění odpadu

Třídit odpad, to je hračka,

umí to už malá Kačka.

Máme tady sběrný dvůr,

sem odpadky vyhazuj.

S igelitem neplýtvej,

radši svoji tašku měj.

Můžeš si ji uložit,

když chceš tady dlouho žít.

U muziky

U muziky zvesela vyhrávala kapela.

A teď ať to nepopletu, Honzík troubí na trumpetu.

Vašek na píšťalku píská, Olda do bubínku tříská.

Radek, velký kavalír, vyhrává tam na klavír.

K tomu Lojzík na čelo, zkrátka je tam veselo.

Nevěříte? Přijďte hned zatančit a posedět.

Haló, pane karnevale

Haló, pane karnevale,

račte dále, račte dále.

Elce, pelce do pekelce,

rolničky a kotrmelce.

Máme všechno na míru,

z krepového papíru.

Abraka dabraka kouzelnice,

karkulka, šašek, tanečnice.

Všichni vás zvem hej, hej, hej,

na maškarní rej.

PÍSNĚ:

Lidové písničky zaměřené na povolání, např. Šel zahradník do zahrady, Kalamajka apod.

Z čeho jsou věci?

Kdybych já měl…

Masopust

 

„S maminkou, s tatínkem, z pohádky do pohádky“ – projekt třídy ve spolupráci s rodinou: úkol na únor – pohádka O OTESÁNKOVI: přečíst společně pohádku (klasickou nebo formou obrázkového čtení), nakreslit, namalovat nebo vyrobit Otesánka.

Pohádka Otesánek.docx (13981)Otesánek - námět 1.jpg (43846)Otesánek - námět 2.jpeg (96259)

 

Stonožka Anežka v zimě – leden 2022

 PODTÉMATA:

1) „My tři králové“ – kouzelné dveře do světa snění            3. 1. – 7. 1. 2022

2) Zima, zima, zimička – jak se v zimě oblékáme                10. 1. – 14. 1. 2022

3) Kamarádi z říše zvířat v nouzi                                          17. 1. – 21. 1. 2022

4) Zimní sporty a radovánky                                                 24. 1. – 28. 1. 2022

CÍLE:

Hned po návratu do školky po vánočních prázdninách si budeme povídat o Ježíškovi, zda nám donesl všechny dárky, které jsme si přály, a vánoční období ukončíme povídáním o třech králích. Budeme si vyprávět o zimě, o tom, jak bychom se měly správně oblékat a při jakých zimních sportech máme na sebe dávat pozor. Budeme pozorovat spící přírodu na vycházkách a, pokud počasí dovolí, pořádně se vyřádíme na sněhu. Také si zopakujeme, která zvířátka v zimě spí a která potřebují naši pomoc, aby dlouhou zimu přečkala. Nadále budeme plnit úkoly z našich projektů. Naučíme se další básničky a písničky, budeme si hrát, cvičit, hrát na hudební nástroje (na flétničku, na Orffovy nástroje, na bubínky) a hlavně si užívat kouzelného zimního období.

pracovní listy - leden - MT.pdf (1525311)

CO SE NAUČÍME:      

Na tři krále

Na tři krále za vesnicí,

bloudí sněhem koledníci.

Šlapy, šlapy, šlápoty,

pletou se jim do noty.

Ťuky, ťuky, už tu jsou,

štěstí, zdraví vinšujou.

To je zima

To je zima, to to zebe,

když padají vločky z nebe.

Obléknem si rukavice,

bundy, šály i čepice,

vyjdem mezi paneláky,

budem stavět sněhuláky.

Sypu zrní

Sypu zrní pro pět ptáčků,

ať si dají do zobáčku.

Sypu zrní na dvorku,

i pro malou sýkorku.

Na saních

Na kopci se třpytí sníh,

děti jezdí na saních.

Tváře mají červené,

nos i uši studené.

Nikomu to nevadí,

dál ve sněhu dovádí.

PÍSNĚ:

My tři králové

Zimní oblečení

Kdo to ťuká na okénko

Vrabec a sýkorka

Na lyže

PROJEKT TŘÍDY VE SPOLUPRÁCI S RODINOU - "S maminkou, s tatínkem z pohádky do pohádky" -  úkol na leden - pohádka O OŠKLIVÉM KÁČÁTKU: přečíst společně pohádku (klasickou nebo formou obrázkového čtení), vymalovat omalovánku a procvičit si oči a hlavičku pomocí pracovního listu: "Hledání stínů"

ošklivé káčátko.docx (204562)
 

Advent stonožky Anežky – prosinec 2021

 

 PODTÉMATA:

1) Když se čerti ženili                                    29. 11. – 3. 12. 2021

2) Vánoční zvyky                                          6. 12. – 17. 12. 2021

3) Těšíme se na Ježíška                                  20. 12. – 22. 12. 2021

CÍLE:

Vyprávět si o zimě, jejich hlavních znacích a zimních měsících. Pozorovat spící přírodu na vycházkách a, pokud počasí dovolí, pořádně se vyřádit na sněhu. Vytvořit si ve školce peklíčko a užívat si čertovský rej. Vyprávět si o Vánocích, na které se už moc těšíme, péct vánoční cukroví, připomínat si staré lidové zvyky, sdílet s ostatními kamarády zážitky z vánočních příprav doma, prostě si milým povídáním krátit čekání na Ježíška. Nadále pokračovat v pozorování stromu v rámci projektu „V říši veverek“, doma s rodiči si přečíst další pohádku a splnit úkol. Učit se básničky a písničky se zimní tematikou, hrát si, cvičit, hrát na hudební nástroje (na flétničku, na Orffovy nástroje, na bubínky) a také připravovat malé překvapení.

pracovní listy 12.2021.pdf (1193011)

CO SE NAUČÍME:    

Čert – básnička s pohybem

Leze z pekla, leze čert

a to není žádný žert.

Po světě se rozhlíží

a zlobidla vyhlíží.

Schované cukroví

Máma dala do krabice

upečené cukroví.

Schovala ho co nejvíce,

kam, nikomu nepoví.

A tak s tátou hledáme,

večer tajně mlsáme.

Hvězdička

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,

maminka u stolu jablíčko rozkrojí,

a když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,

co byla schovaná v červeném jablíčku.

Anděl

Andílek si nebem letí,

pozoruje hodné děti.

Kohopak to vidí z nebe?

Vidí mě a vidí tebe.

Po oblacích poskakuje,

stříbro kolem rozhazuje.

PÍSNĚ:

Čertovská polka

Perníčky

Vánoční

PROJEKT TŘÍDY VE SPOLUPRÁCI S RODINOU - "S maminkou, s tatínkem z pohádky do pohádky" -  úkol na prosinec - pohádka ČERT A KÁČA: přečíst společně pohádku (klasickou nebo formou obrázkového čtení) a naučit se čertí taneček ("Popletení čertíci" od Míši Růžičkové) - odkaz na taneček: https://www.youtube.com/watch?v=JZ5a_LouIUE

Čert a Káča - obrázkové čtení.jpg (135492)

Čert a Káča - pohádka.docx (156856)

Stonožka Anežka a my – listopad 2021

 PODTÉMATA:

1) Barevný týden – proletíme duhou            1. 11. – 5. 11. 2021

2) Anežka zná své tělo – vím, co jím            8. 11. – 12. 11. 2021

3) Anežko, kde jsem se tu vzal?                    15. 11. – 19. 11. 2021

4) Kouzelných pět smyslů                             22. 11. – 26. 11. 2021

CÍLE:

Pokračovat ve vyprávění o podzimu a jeho hlavních znacích. Budeme pozorovat měnící se přírodu a to, jak se chystá na nadcházející zimu. Budeme si vyprávět o lidském těle, o tom, kde jsme se tady na světě vzaly, o zdraví a o tom, jak si ho chránit. První týden listopadu se budeme věnovat barvičkám, pokusíme se s rodiči najít to „správné“ barevné oblečení, abychom všichni ladily. Učit se básně a písně s podzimní tématikou, hrát si, cvičit se Sokolem, hrát na flétnu a na bubínky. Nadále pokračovat v pozorování stromu v rámci projektu „V říši veverek“, doma s rodiči si přečíst další pohádku a splnit úkol…a trochu se začít připravovat na Vánoce.

MT - pracovní listy listopad.pdf (1584527)

CO SE NAUČÍME:   

Duha

Do deště, když slunce svítí,

nad domem je duha.

Barevná je jako kvítí

a nad ní je druhá.

Neposlušný Petřík

Neposlechl mámu Petřík,

neoblékl si svůj svetřík.

Hlava bolí, je mu zima,

přemohla ho snadno rýma.

Teď tu leží celý den,

ven může až za týden.

Máme miminko

Máme doma miminko

ukřičené malinko.

Je tak malé, je tak milé,

ale vždycky v plné síle.

Každý z nás byl miminkem –

i maminka s tatínkem.

Mají teď své vlastní,

proto jsou tak šťastní.

Smysly

Člověk, ten má smyslů pět,

znám je všechny nazpaměť.

Kde jsou oči, tam je ZRAK,

po prstech nám skáče HMAT.

SLUCH nám sedí na uších,

do nosu nám vlezl ČICH.

A CHUŤ v ústech na jazýčku

spinká si tu na krajíčku.

PÍSNĚ:

Barevná písnička

Svatý Martin

Miminko

Zdravé tělo

PROJEKT TŘÍDY: spolupráce s rodinou - "S maminkou a tatínkem z pohádky do pohádky" 

Úkol na listopad: DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ - dlouhý, široký, bystrozraký.jpg (344978)dlouhý, široký.docx (119148)_.trashed-1635091045-IMG20210924175716.jpg (3029564)

 

Malujeme podzim s Anežkou – říjen 2021

 PODTÉMATA:

1) Drakiáda - co umí vítr a déšť                    4. 10. – 8. 10. 2021

2) Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánem  11. 10. – 15. 10. 2021

3) Jak je dlouhý rok – kam utíká čas             18. 10. – 22. 10. 2021

4) Vyrábíme strašidýlka                                 25. 10. – 29. 10. 2021

CÍLE:

Vyprávět si o podzimu, jeho hlavních znacích, naučíme se jmenovat podzimní měsíce. Pozorovat měnící se přírodu na vycházkách, sbírat přírodniny a tvořit z nich. Učit se básně a písně s podzimní tématikou. Zabývat tím, jak ubíhá čas a jaké je na podzim nejčastěji počasí. Seznámit se s projekty naší třídy a začít plnit úkoly s nimi související: cvičit se Sokolem, hrát na bubínky a na flétnu, napsat dopis Beruškám do Mostu, najít strom k celoročnímu pozorování a pořádně ho prozkoumat a také se s maminkou a tatínkem seznámit s první pohádkou a těšit se na úkol…ale hlavně si budeme hrát, zpívat, povídat si, těšit se na kamarády…

pracovní listy - říjen.pdf (1961531)

CO SE NAUČÍME:  

Není drak jako drak

Draku, ty jsi vážně drak?

- Hudry,hudry, je to tak!

A máš zuby dračí?

- Mám dva, to mi stačí!

A co těmi zuby jíš?

- Princezen mám plnou spíž!

 Ach ty lháři, každý to ví, že jsi jenom papírový!

Letí, letí drak

Letí, letí drak, už to bude tak,

je tu podzim, hurá, sláva,

na draky už každý mává.

Ježek v zimě

Kam se ježek v zimě schoval?

Neklouzal se, nesáňkoval.

Zahrabal se do listí,

od té doby spí s spí.

Zahrabal se do země:

Lidičky, vzbuďte mě!

Až zavoní fialky, zapískají píšťalky.

 

Podzim

Nastal podzim, vítr fouká,
nažloutlou má barvu louka,
listí pestrou barvou hýří,
vlaštovičky na jih míří.
Týden

Pondělí vždy stojí v čele,

úterý jde za ním směle.

Středa čeká v pořadí

než ji čtvrtek nahradí.

V pátek už se víkend chystá,

sobota je potom jistá.

A na závěr neděle, ukončí vše vesele!

Strašidlo

Já jsem malé strašidlo,

bu, bu, bu, bu, bu,

odněkud jsem přilétlo,

hu, hu, hu, hu, hu,

mě se děti nebojí,

bu, bu, bu, bu, bu,

a se mnou si pohrají,

hu, hu, hu, hu, hu.

Říkadlo k honičce:

Dva pavoučci lezli vzhůru,

soukali si síť.

Jeden z nich se spustil dolů

a ty si ho chyť.

PÍSNĚ:

Vyletěl si pyšný drak

V lese

Týden

Pavouček

PROJEKT TŘÍDY: spolupráce s rodinou - "S maminkou a tatínkem z pohádky do pohádky" 

Úkol na říjen: O TŘECH MALÝCH PRASÁTKÁCH O třech malých prasátkách.jpg (341072)tri_mala_prasatka_pohadka_ke_hre.pdf (4038166)

přečíst během měsíce alespoň 7krát danou pohádku (je vědecky dokázáno, že až po sedmém přečtení je dítě schopno pojmenovat hlavní postavy, svými slovy převyprávět děj apod.) a v daném termínu vypracovat „úkol“, 

Úkol pro tuto pohádku:

  • Vyrobit z jakéhokoli materiálu domečky, ve kterých bydlely tři prasátka

NEBO

  • Nakreslit či vyrobit tři prasátka a vlka
příklady:
    Storytime crafts for kids, the three little pigs and the big bad wolf - great for creative play and arts and crafts ideas

 

Stonožka Anežka nás vítá - září 2021

PODTÉMATA:

1) Stonožka Anežka všechny vítá      1. 9. – 3. 9. 2021

2) Anežka, průvodkyně školičkou     6. 9. – 10. 9. 2021

3) Plody podzimu na zahradě            13. 9. – 17. 9. 2021

4) Plody podzimu na poli – bramboriáda      20. 9. – 24. 9. 2021

5) Plody podzimu v lese                    27. 9. – 1. 10. 2021

CÍLE:

Seznámit děti s prostředím školy a jednotlivých tříd. Adaptovat je na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámit je s režimem třídy. Společně vytvořit pravidla, která se budeme snažit v budoucnu v rámci skupiny dodržovat. Rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti. Zapojíme se do programu „Zdravá výživa“ – znát pojem zdravý životní styl. Začneme si polehoučku povídat o nadcházejícím podzimu.

CO SE NAUČÍME:

  • znát jména svých kamarádů a svou novou značku
  • zacházet s různými výtvarnými materiály
  • naučíme se nové písně s doprovodem na dětské hudební nástroje
  • poznáváme pravidla společného soužití
  • učíme se vyjadřovat před ostatními (zážitky z prázdnin), učíme se druhým naslouchat

Těšíme se do školky

Každé ráno vstávám rád,

spěchám do školky si hrát.

Z písku stavíme si hrady,

mám tu samé kamarády.

Honzík, Klárka, Anička,

to je naše školička.

Než se máma z práce vrátí,

čas se mi tu rychle krátí.

Hraní, hřiště, svačinka…

A už je tu maminka.

Po prázdninách

Vyběhaní, vykoupaní

vracíme se z luk a strání.

U vody nám dobře bylo,

sluníčko nás opálilo.

Sbírali jsme hříbky v lese,

ve školce teď scházíme se.

Vítá nás tu stonožka,

jmenuje se Anežka.

Budeme si spolu hrát,

zpívat, cvičit, povídat.

Koulí se jablíčko

Koulí se, jablíčko, koulí se strání,

ježek se raduje, takové shání.

Jablíčko zůstalo před ježkem stát,

ježek  se raduje, ježek je rád.

Brambory

Kulaté jak knoflíky, ale někdy veliký.

V hlíně tiše sedí, do tmy spolu hledí.

Vykopem´ je na zahrádce, s motykou to půjde hladce.

Do polévky si je dáme, společně si pochutnáme.

Houby

Z husté trávy jako z hřívy

vystrkují hlavu hřiby,

z husté trávy u mýtinky

vykukují holubinky.

Od rána jsem chodil lesem,

ani hříbek neviděl jsem,

prochodil jsem celou hůrku

našel jsem jen muchomůrku. 

PÍSNĚ:

Kdo jsi kamarád (píseň s pohybem)

Stonožka

Do školky

Cupy, dupy u chalupy

Hádaly se houby

praconí list MT - 9.2021.pdf (1219969)