ŠKOLNÍ ROK 2023 - 24

 

Stonožka Anežka nás vítá - září 2023

 1. Stonožka Anežka všechny vítá a je průvodkyní školičkou                 1. 9. - 8. 9. 2023
 2. Plody podzimu na zahradě                                                              11. 9. - 15. 9. 2023
 3. Plody podzimu na poli - bramboriáda                                              18. 9. - 22. 9. 2023
 4. Plody podzimu v lese                                                                       25. 9. - 29. 9. 2023

Cíle:

Seznámit děti s prostředím školy a jednotlivých tříd, adaptovat je na nové prostředí, podněty a osoby. Seznámit je s režimem třídy - společně vytvořit pravidla, která se budeme snažit v rámci skupiny dodržovat. Rozvíjet pohybové dovednosti a schopnosti. Zapojit se do programu “Zdravá školní jídelna” - znát pojem zdravý životní styl. Začít si polehoučku povídat o nadcházejícím podzimu. Co nejvíce času snad budeme ještě trávit venku – budeme se hlavně dívat kolem sebe a povídat si o měnící se přírodě.

Co se naučíme:

Básničky:

 • Po prázdninách
 • Koulí se jablíčko
 • Brambory
 • Houby

Písničky:

 • Těšíme se do školky
 • Dětské písničky s tématem ovoce a zeleniny - Šel zahradník do zahrady, Lečo
 • Šla Nanynka do zelí
 • V lese

Třídní projekty začínají až v měsíci říjnu.

pracovní listy 9.2023.pdf (1328517)

pracovní listy MT září předškoláci.pdf (1439043)