Školní rok 2020 - 21

 

ZÁŘÍ – Stonožka Anežka všechny vítá

Cíle:  Seznámení dětí s prostředím školy a jednotlivých tříd. Jejich adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s režimem tříd. Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě. Pozitivní vnímání pobytu v mateřské škole.

Témata:

 

1) Stonožka Anežka všechny vítá

  • Seznámení s prostředím a kamarády
  • Básnička komunikativního kruhu: Velké kolo uděláme

2) Anežka průvodkyní školičkou

  • Píseň – Trpaslíci ,  Pojď za námi

3) Plody podzimu na zahradě

  • PH – Pan čáp ztratil čepičku
  • Kimova hra – Koš ovoce

4) Plody podzimu na poli – bramboriáda

  • Báseň – Brambora
  • Zdravá 5 – příprava zeleninového salátu

Projekty: Všechny projekty třídy budou realizovány od října. Rodiče budou informováni na třídních schůzkách, na nástěnce třídy a osobně třídními učitelkami.

 

Celý měsíc září je adaptační, jak ze strany dětí, rodičů tak i třídních učitelek.