Školní rok 2019 - 20

ČERVEN 2020 - ANEŽKA A SLUNÍČKO

Naše cíle: Rozvíjení a prohlubování rodinných vztahů. Seznamovat se s koloběhem života na planetě Zemi. Oslavit svátek dětí a prožívat pozitivní pocity ve vztahu s ním. Seznámit s tématem vody, upozornit na nebezpečí vody.

Podtémata:

1) Slavíme svátek dětí - 1.6.-5.6.2020

- oslava Dne dětí na šk. zahradě

- seznámení s jinýma kulturníma tradicemi

2) Moje rodina - 8.6.-12.6.2020

- PH – V domě

- kimové hry na šk. zahradě

 3) Život u rybníčků, řek a moří- 15.6.-19.6.2020

 - Hravá věda – hrátky s vodou

- píseň – Žába chlubilka

4) Křížem krážem republikou - 22.6.-26.6.2020

 - polytechnika – stavíme naší republiku z různých druhů kostek

- píseň – seznámení s hymnou

 5) Co už umím – planeta Země - 29.6.-3.7.2020

 - poslech tradičních písní v různých jazycích….snaha o napodobení

 - 3Panel – třídění a přiřazování

CVIČENÍ S JOGOU

- upevňování známých poloh, cvičení na školní zahradě

LOGOPEDICKÁ PRREVENCE

- dechová a artikulační cvičení

- logo hádanky

 

KVĚTEN- ANEŽKA A SLUNÍČKO

Naše cíle: Upevňování pozitivního vztahu k živé přírodě. Rozšiřování znalostí o zvířatech žijících v ZOO

Podtémata:

1) Máme rádi zvířata – zvířátka ze ZOO - 18.5.- 22.5.2020 

 - sluchové pexeso

- rozvíjení sluchu (poznáváme zvířata podle hlasu)

 2) Ptáčci v korunách - 25.5.-29..5.2020

 - relaxační cvičení na školní zahradě

- píseň- Jarní reggea

CVIČENÍ S JOGOU

- Pozdrav Slunci

- procvičování známých poloh

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ

- upevňování pozice jazyka pro bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň

PROJEKTY:

Z DŮVODŮ NOUZOVÉHO REŽIMU A OMEZENÉHO PROVOZU JSME NUCENÉ UKONČIT OBA PROJEKTY TŘÍDY.

VYHODNOCENÍ PROBĚHNE NA ZÁKLADĚ DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ A V RÁMCI MOŽNOSTI NAŠÍ TŘÍDY.

VŠECHNY DĚTI SE SVÝMI RODINAMI BUDOU ODMĚNĚNY!!!

 

BŘEZEN 2020 - ANEŽKA SE PROBOUZÍ

Naše cíle: Upevňování poznatků o třídění odpadů a výrobcích vhodných k recyklaci. Uvědomění si významu recyklace pro životní prostředí. Poznáváme mláďata a jarní květiny. Seznamujeme se důležitostí četby.

Podtémata:

1/ JAK A CO SE Z ČEHO VYRÁBÍ – 2.-6.3.2020

-píseň – Třídíme odpad

- práce s netradičním materiálem

-rozvíjení hmatového vnímání

2/ OTEVÍRÁME KNIHU -9.- 13.3.2020

- seznámení s improvizací, vyjádření pocitů

- rozvíjení zrakového vnímání, seznámení s písmeny

  3/ ŽIVOT VE MĚSTĚ – 16.-20.3.2020

- umět říci kde bydlíme

-báseň –Liberec

-rozvíjení sluchového vnímání

4/U BABIČKY NA DVORKU 23.-27.3.2020

-rozvíjení rovnováhy

- Zvířecí kapela

5/ KDYŽ SE RODÍ JARO- SEJEME SEMÍNKA 30.3.-3.4.2020

-báseň – Jarní

-sejeme semínka bylinek

CVIČENÍ S JOGOU

posilování břišních a zádových svalů, krční páteře

-upevňování naučených cviků

-cvik – Krokodýl, Kobra

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ

-upevňování pozice jazyka pro bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň

PROJEKTY:

Knoflíky Stonožky Anežky

Úkoly :

1) 2.-6.3.- Přinést oblíbenou knihu – 3 knoflíky

2) 23.-27.3.- Přinést vyrobenou květinu v 3D (prostorovém) provedení – 5 knoflíků

3) 23.3.- Ponožkový den – 3knoflíky + 1 za každého dalšího člena rodiny (více info na nástěnce u vstupu)

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ !!!  MIMO TERMÍNY NEBUDOU KNOFLÍKY AKCEPTOVÁNY

 

Čteme se Stonožkou Anežkou – připevnit  ŠESTÝ díl  Stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

 

 CO NÁS ČEKÁ:

19.3. - třídní schůzky od 15,30 hod.- ÚČAST NUTNÁ

24.3. - od 15 hod. –  Jarní tvoření dětí s rodiči na MŠ

20. března 2020 od 9 hod. - Voda nad zlato – vzdělávací modul – děti si osvojí zdroje vody na Zemi, základní vlastnosti vody, ochrana vody, šetření s vodou

VEŠKERÉ BLIŽŠÍ INFORMACE JSOU AKTUÁLNĚ VYVĚŠENY NA NÁSTĚNCE PŘI VSTUPU DO TŘÍDY

 

ÚNOR 2020

BAREVNÝ SVĚT STONOŽKY ANEŽKY

NAŠE CÍLE:

 1. Prožívat a projevovat emoce
 2. Seznamovat se s tradicemi
 3. Rozvíjet schopnost spolupracovat ve skupině
 4. Upevňovat sebejistotu, rozvíjet schopnost tvořit podle instrukcí

TÉMATA:

 1. ANEŽKA MUZICÍRUJE –  3. 2 . –  7. 2. 2020
 • Pokus o pantomimu – hádanky „na co hraju“
 • Seznámení a upevňování písně „Muzikantská rodina“- hra na tělo
 • Hra na papírové bubínky
 1. PROJDEME SE DO POHÁDKY – 10. 2. – 13. 2. 2020
 • Seznámení s pohádkou F. Hrubína „Perníková chaloupka“ – pokus o dramatizaci
 • „Zvířátková kapela“ – vyjádřit píseň zvuky zvířat
 • Umět pochopit jednoduchý protiklad – Popletené pohádky 
 1. MAŠKARNÍ BÁL S ANEŽKOU – 17. 2. – 21. 2. 2020
 • Seznámení s písní „Červená Karkulka“ – hra na tělo, rytmizace textu
 • „Rej v maskách – karneval v MŠ
 • Umět seřadit předměty téhož druhu podle velikosti
 1. DOSPĚLÁCI V PRÁCI – 24. 2. – 28. 2. 2020
 • Seznámení s říkadlem „Pekař peče housky“
 • Poslech a seznámení s písní „Bez práce nejsou koláče“ – vysvětlení co toto rčení znamená
 • Výroba ovocného salátu – bezpečnost při práci

CO NÁS ČEKÁ:

 • Prodloužená vycházka ke krmelci – pomáháme zvířátkům v zimě – dle aktuální předpovědi počasí – bude včas vyvěšené na nástěnce
 • 19. 2. 2020 – „Maškarní rej v MŠ“ – na téma postavy z českých pohádek
 • Prodloužená vycházka do Rochlice – co se kde prodává – informace na nástěnce
 • Návštěva libereckého nádraží – dle počasí – informace na nástěnce

LOGOPEDICKÁ PREVENCE  - procvičování a uvolňovací cviky mluvidel

CVIČENÍ S JOGOU – upevňovat známé cviky a správné dýchání, zařazovat cviky nové – „Plameňák“ – upevňovat rovnováhu

PROJEKTY TŘÍDY:

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  - připevnit další článek těla stonožky Anežky a dále zapisovat čtené knihy a pohádky

KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY

ÚKOLY

 1. Do 3. 2. 2020 přinést jakýkoliv vlastnoručně vyrobený hudební nástroj – 5 knoflíků, může být i na obrázku – 3 knoflíky
 2. 19. 2. 2018 – přijít do MŠ v libovolné masce – 5 knoflíků. Za každého dalšího člena rodiny, který přijde v masce a nechá se vyfotit – 1 knoflík

LEDEN 2020- STONOŽKA ANEŽKA V ZIMĚ

Naše cíle: Upevňování povědomí o životě venku v zimě, jeho dopad na zvířata i lidi. Seznámení se s časovou osou a jejími základními znaky. Vytváření kladného vztahu k zimním sportům a uvědomění si nebezpečí s nimi spojenými

Podtémata:

1/ „MY TŘI KRÁLOVÉ“- KOUZELNÉ DVEŘE DO SVĚTA SNĚNÍ – 2.-3.1.2020

      Seznámení s tradicí

2/ RÁNO, POLEDNE, VEČER- KAM UTÍKÁ ČAS – 6.-10.1.2020

    Seznámení s časovou posloupností

   Rozvíjení hrubé motoriky

  3/ ZIMA, ZIMIČKA- JAK SE V ZIMĚ OBLÉKÁME – 13.-17.1.2020

    Píseň- Zimní radost

    Psychosomatické pexeso – koordinace pohybu oka a ruky

   Logopedická cvičení

4/KAMARÁDI Z ŘÍŠE ZVÍŘAT V NOUZI – 20.-24.1.2020

   Environmetální vycházka do lesa – věšení lojových koulí

   Tanec – Vrabec a sýkorka

   Rozbor pohádky – O krmítku

5/ZIMNÍ SPORTY A RADOVÁNKY – 27.-31.1.2020

   Píseň- Dva mrazíci

  Rozvíjení paměti a slovní zásoby při soutěživých cvičení

  Návštěva Svijanské arény

CVIČENÍ S JOGOU

- uvolňování energie

-správné brániční dýchání

-upevňování naučených cviků

-cvik – Tygřík

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ

– upevňování pozice pro souhlásky v, h, ch, k, f, g

-uvolňovací cvičení

PROJEKTY TŘÍDY

KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY

Úkoly :

1) Vyrobit lojovou kouli pro zavěšení – 13.-20.1.2020 – 3knoflíky

2) Vypsat 10 zimních sportů + k 1 vybranému nakreslit obrázek vel.A4 – 20.-27.1.2020 – 5knoflíků

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnit ČTVRTÝ díl  Stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

 CO NÁS ČEKÁ:

 Environmentální vycházka – krmíme ptáčky

Návštěva Svijanské arény – termín bude upřesněn na nástěnce třídy

 

PROSINEC 2019

ADVENT STONOŽKY ANEŽKY

Naše cíle: Upevňování tradičních hodnot Vánoc a času adventního. Rozvíjení smyslového a citového vnímání tradic. Umět pozitivně vnímat tradiční vánoční zvyky

1/ KDYŽ SE ČERTI ŽENILI – 2. 12. – 6. 12. 2019

      Seznámení s básní „Mikuláši, andílku“

      Píseň „S čerty jsou i žerty“ - nácvik písničky pro Mikuláše

      5. 12. 2019 - ČERTÍ REJ V MASKÁCH – nadílka s Mikulášem

2/ VÁNOČNÍ ZVYKY – 9. 12. – 13. 12. 2019

     12. 12. 2O19 – „Vánoční veselice“  –  v dopoledních hodinách nadílka pro děti, odpoledne

      Vánoční besídka pro rodiče

3/ TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA – 16. 12. – 20. 12. 2019

      Pokus o dramatizaci vánočního příběhu o Ježíškovi – hra na divadlo

      Poslech vánočních koled z CD nazpívaných dětmi, pokus o pohybové vyjádření vlastních

      citových prožitků

      Opakování všech známých písní se zimní a vánoční tematikou

      Prodloužená vycházka do lesa ke krmelci – nadílka pro zvířátka – dle počasí

CVIČENÍ S JOGOU – upevňování známých cviků, procvičování správného dýchání při cvičení

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – uvolňovací cviky mluvidel, klást důraz na správnou výslovnost a  artikulaci

PROJEKTY TŘÍDY

KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY

Úkoly :

 1. Na  Čertí rej – 5. 12. 2019 – přijít v masce čerta nebo anděla – za 2 knoflíky
 2. 5. 12. 2019 – přinést vyzkoušený, osvědčený a zdravý recept na nepečené cukroví – za 1 knoflík
 3. MIMOŘÁDNÝ A DOBROVOLNÝ ÚKOL – přinést do 5. 12. 2019  vlastnoručně vyrobenou ozdobu na vánoční větvičku do šatny – za 5 knoflíků                        

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění dalšího dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

 CO NÁS ČEKÁ

 • 5. 12. 2019 – „ČERTÍ REJ“
 • 12. 12. 19 – VÁNOČNÍ VESELICE v MŠ
 • Prodloužená ekovycházka ke krmelci spojená se zdobením stromečku pro zvířátka – dle počasí – aktualizace bude viset na nástěnce
 • Návštěva centra Liberce – vnímání atmosféry vánočního města, návštěva výstavy na radnici „Vánoce očima dětí“, ochutnávka „trdelníku“

LISTOPAD - STONOŽKA ANEŽKA A MY

Naše cíle:

·         Seznámení s jednotlivými částmi těla a jejich ochranou a vznikem života

·         Umíme se zdravě stravovat

·         Rozvíjíme všechny smysly

·         Upevňujeme mezilidské vztahy a posilujeme sociální cítění

·         Seznamujeme se s tradicemi Dušiček a Haloweenu

Podtémata:

VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA   29.10.-1.11.2019

     - vydlabáváme dýně

     - vymyšlení příběhu o hodném strašidle

     - uctění památky zesnulých neznámých dětí na ,,místním hřbitově

PROLETÍME DUHOU - BAREVNÝ TÝDEN   4.11.-8.11.2019

       Pondělí -  Modrofialová

       Úterý  -   Žlutá

       Středa – Zelená

       Čtvrtek -  Bílá

       Pátek - Červená

ANEŽKA ZNÁ SVÉ TĚLO – VÍM, CO JÍM   11.11.-15.11.2019

       - hra : Hlava, ramena, kolena,…

       - vaříme šípkový čaj

       -  práce s nůžkami – správný úchop

       - zrcadlové cvičeni, joga – zajíček, žabka

ANEŽKO, KDE JSEM SE TU VZAL     18.11.-22:11.2019

        -  píseň – Človíček

        -  pohybová hra  - Vajíčko

KOUZELNÝCH 5 SMYSLŮ     25.11.-29.11.2019

       -   vaříme bramborové placky

       -  hrajeme na instalatérské trubky

       - kouzelná krabička

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ  - P , B

 

JOGA – upevňování správného dýchání ve všech polohách, cviky _ zajíček, Strom ve větru

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

 • KNOFLÍKY PRO STONOŽKU ANEŽKU

Úkoly:

        1)  Přijít oblečený v barvě daného dne – 4.-8.11 . Proletíme duhou – každý den 1knoflík

             Po – Modrofialový

            Ut – Žlutý

            ST – Zelený

            ČT – Bílý

            PÁ – Červený

      2)  Přinést vyrobeného čerta nebo anděla nebo Mikuláše – 25.-29.11. –  5 knoflíků (nezávisle na počtu výrobků)   

 • ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: připevnit druhý článek těla stonožky Anežky – vše je připraveno při vstupu do ČT

CO NÁS ČEKÁ

28.11.2019 od 8,45 hod. - divadlo na MŠ  - Putování za betlémskou hvězdou - hudební pořad - celá MŠ
 

Říjen 2019-  MALUJEME PODZIM S ANEŽKOU

Naše cíle:

 • Upevňování poznatků o životě ve volné přírodě
 • Seznámení dětí se znaky podzimního období
 • Rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • Učit se mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Podtémata:

 1. PLODY PODZIMU V LESE – 30.9.. – 4.10.2019
 • Seznámení s pohybovou hrou „Veverka Čiperka“
 • Poslech a pokus o dramatizaci pohádky „Paleček a jeho kamarádi“
 • Seznámení a pohybové vyjádření tanečku „Muchomůrka“
 1. DRAKIÁDA - CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ– 7.10. – 11.10.2019
 • Seznámení s říkankou „Drak“
 • Upevňování písně „Skřítci podzimníčci“ – porozumět textu
 1. ZAMYKÁNÍ LESA SE SKŘÍTKEM TAJCHMÁNKEM – 14.10 – 18.10.2019
 • „Budka v lese“ – seznámení a poslech pohádky – pokus o dramatizaci
 • Zpěv písně „Já do lesa nepojedu“ – doprovod na rytmické nástroje
 1. JAK JE DLOUHÝ ROK – 21.10. – 25.10.2019
 • Upevňování znalostí o podzimu – co se děje v přírodě, se zvířátky a jaké bývá počasí – opakování písní a her z předchozích týdnů
 • Seznámení s písní „Jaro, léto, podzim, zima“ , hra na tělo, doprovod na dětské nástroje a bubínky

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ  - uvolňovací cviky pro rty a jazyk

JOGA

 • Seznámení s relaxační hudbou a s motivační básní
 • Nácvik správného dýchání

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

 • KNOFLÍKY PRO STONOŽKU ANEŽKU

Úkol:

 1. do 11.10.2019 přinést vlastnoručně vyrobeného draka – za 5 knoflíků
 2. Přinést 10 knoflíků -  za 2 knoflíky
 • ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: připevnit první článek těla stonožky Anežky – vše je připraveno při vstupu do ČT

 • BUBNUJEME CELÝ ROK

Zařazování bubnování na papírové bubínky do všech řízených činností – všestranný smyslový rozvoj dětí

CO NÁS ČEKÁ

 • 1. 10. – pohádka v MŠ „Jak kočička s pejskem pouštěli draka“
 • 10.10. – ANEŽČIN HBITÝ JAZÝČEK - projekt pro rodiče s ukázkou logopedické prevence, grafomotorického cvičení a s výrobou větrníku
 • 15. 10. – „Vodnická show, aneb jak se baví vodníci a hastrmani – hudební představení v MŠ
 • 16. 10. – vánoční focení dětí

V týdnu od 14. - 18.10.– polodenní ekologická vycházka do veseckého lesa – „Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem“ – informace na nástěnce, aktuálně budeme řešit dle počasí

 

ZÁŘÍ – Anežčin podzim ve školce

Témata:

1) Stonožka Anežka vítá nové kamarády

2) Stonožka Anežka průvodkyni školičkou

3) Plody podzimu na zahradě

4) Plody podzimu na poli- bramboriáda

Cíle:

-Seznámení dětí s prostředím školy a jednotlivých tříd

-Adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s pravidly třídy..

-Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě.

- Pozitivní vnímání pobytu v mateřské škole

- Uvědomění si soudržnosti člověka s přírodou

-Seznámení se se znaky podzimu

-Seznámení se se základními plodinami a jejich významu pro člověka

Co se naučíme:

Stonožka Anežka – básnička

Trpaslíci – píseň

Skřítci Podzimníčci -píseň

Kuřátko a obilí – pohybová hra

Koš ovoce – pohybová hra

Bublina – pohybová hra

VŠECHNY PROJEKTY TŘÍDY „ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU“ A „ANEŽČINY KNOFLÍKY“  ZAČÍNÁME AŽ V ŘÍJNU.