Školní rok 2022 - 23

 

PROSINEC 2022 - ADVENT STONOŽKY ANEŽKY

Naše cíle: Upevňování tradičních hodnot Vánoc a času adventního. Rozvíjení smyslového a citového vnímání tradic. Umět pozitivně vnímat tradiční vánoční zvyky

1/ KDYŽ SE ČERTI ŽENILI – 28. 11. –  2. 12. 2022

      Seznámení s básní „Mikuláši, andílku“

      Píseň „Čertovská polka“ - nácvik písničky pro Mikuláše

      5. 12. 2022 - ČERTÍ REJ V MASKÁCH – nadílka s Mikulášem

2/ VÁNOČNÍ ZVYKY – 5. 12. – 16. 12. 2022

     Seznamován í s vánočními tradicemi

     Výroba dárků a přání pro kamarády z Francovy Lhoty a pro rodiče

     Poslech koled z CD, opakování písní s vánoční a zimní tematikou

     Nácvik písní a koled na vánoční besídku pro rodiče – Zpívání v zahradě

     15. 12. 2O20 – „Vánoční veselice“  –  v dopoledních hodinách nadílka pro děti

      Projektový den – Za lesními kamarády - ekovycházka do lesa ke krmelci – nadílka pro                

      zvířátka – dle možností a počasí

3/ TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA – 19. 12. – 23. 12. 2022

      Pokus o dramatizaci vánočního příběhu o Ježíškovi – hra na divadlo

      Poslech vánočních koled z CD nazpívaných dětmi, pokus o pohybové vyjádření vlastních

      citových prožitků

      Opakování všech známých písní se zimní a vánoční tematikou

      Prodloužená vycházka – návštěva vánočních trhů před libereckou radnicí

CVIČENÍ S JÓGOU – upevňování známých cviků, procvičování správného dýchání při cvičení, upevňování správného držení těla, zlepšování pružnosti kyčlí a pánve, cvik – motýlek, žába

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – dechové hry – nácvik hlubokého nádechu a výdechu s prodlužováním výdechového sloupce – ve všech polohách.

Oromotorika – různé pohyby jazyka, ovládání jazyka ve všech polohách – vysouvání, kroužení, kmitání

Artikulace – ť, ď, ň, mě, vě, pě

BUBNUJEME CELÝ ROK

Upevňování základních úderů, nácvik hry ve skupině se zpěvem jednoduché známé písně s pravidelným rytmem

Seznámení hry v menších skupinách s nácvikem střídání rytmu písně

PROJEKTY TŘÍDY

                            

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění dalšího dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

 

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ – dle harmonogramu si berou děti a rodiče stonožku Anežku domů na předem domluvený víkend

 

DĚTI DĚTEM - Napsat a poslat dopis, vyrobit vánoční dárečky (antistresové balonky) pro děti z MŠ Francova Lhota

 CO NÁS ČEKÁ

 • 5. 12. 2022 – „ČERTÍ REJ“
 • 15. 12. 2022 – VÁNOČNÍ VESELICE v MŠ
 • Projektový den – „Za lesními kamarády“ - ekovycházka ke krmelci spojená se zdobením stromečku pro zvířátka – dle počasí – aktualizace bude viset na nástěnce – dle možností
 • Návštěva centra Liberce – vnímání atmosféry vánočního města, návštěva výstavy na radnici „Vánoce očima dětí“ – dle možností

Listopad 2022- Stonožka Anežka a my

Naše cíle:

 • Uvědomění si soudržnosti  života lidí s přírodou
 • Upevňování a rozšiřování poznatků o životě ve volné přírodě.
 • Seznámení se se znaky podzimního období a jeho vlivu na nás jako člověka.

Podtémata:

 1. KOUZELNÝCH 5 SMYSLŮ – 31.10-4.11.2022(Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BYL DANÝ TÝDDEN VYMĚNĚN S TÝDNEM „ VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA“)
 • Hrátky se zvukem
 • Zvukové pexeso
 • Kouzelná krabička

       2. PROLETÍME DUHOU – BAREVNÝ TÝDEN – 7.11. -11.11.2022

 • Píseň – Pastelky
 • Hrátky se světlem

        3. ANEŽKA ZNÁ SVÉ TĚLO – VÍM,CO JÍM -  14.11.-18.11.2022

 • Vaříme šípkový čaj
 • Hra – Hlava, ramena,…
 • Hra – Rádio

        4. ANEŽKO, KDE JSEM SE TU VZAL – 21.11.- 25.11.2022

 • Píseň – Človíček
 • PH - Vajíčko

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ 

 • -dech.hry –prodlužování lehkého výdechu
 • - motorika –masáž dásní jazykem, nácvik tenze – špičatý jazyk, povolený, placka
 • - artikulace – f,v,t,d,n

 

CVIČENÍ S PRVKY JOGY

 • -upevňování správného dýchání ve všech polohách
 • - uvolňování krční páteře
 • -cvik – „ Zvoneček“, „Zajíček

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Upevňování základních úderů
 • Pokus o rytmizaci

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: s pomocí učitelky připevnit DRUHÝčlánek těla stonožky Anežky – kolečka jsou připravena při vstupu do ČT

DĚTI DĚTEM

Pokračujeme v dopisování se spřátelenou školkou. Příprava na výrobu dárků k Vánocům.

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ

Možnost rodičů si „zarezervovat“ stonožku Anežku na některý z následujících víkendů.  Na daný víkend si odnesou spolu s dětmi stonožku domů a budou s ní sdílet všechny naplánované aktivity. Následně v pondělí přinesou do školky stonožku zpět i s dokumentací společně stráveného víkendu (foto, příběh, kresby….).

CO NÁS ČEKÁ

2.11.- DUŠIČKY – projektový den v rámci minimálně preventivního programu

25.11. – PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU – divadlo na MŠ

Sledujte informace na nástěnce, aktuálně budeme řešit dle počasí

 

Říjen 2022 -  MALUJEME PODZIM S ANEŽKOU

Naše cíle:

 • Upevňování poznatků o životě ve volné přírodě
 • Seznámení dětí se znaky podzimního období, SD – prohlubování znalostí o ročních obdobích (podzim)
 • Rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • Učit se a mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Podtémata:

 1. ZAMYKÁNÍ LESA SE SKŘÍTKEM TAJCHMÁNKEM – 3. 10. – 7. 10. 2022
 • „Budka v lese“ – seznámení a poslech pohádky – pokus o dramatizaci, SD hrají MD
 • Zpěv písně „Já do lesa nepojedu“ – doprovod na papírové bubínky
 • Vycházka do lesa se skřítkem Tajchmánkem – jak a proč musíme o les a zvířátka v něm pečovat
 1. DRAKIÁDA - CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ – 10. 10. – 14. 10. 2022
 • Seznámení s říkankou „Drak“, SD – rozklad slov na slabiky, určování počtu slabik
 • Upevňování písně „Skřítci Podzimníčci“ – porozumět textu
 • Kolorovaná kresba „draka“ – práce s tuší a s vodovými barvami – SD – samostatná práce
 • Pouštění draka – prodloužená vycházka
 1. JAK JE DLOUHÝ ROK – KAM UTÍKÁ ČAS – 17. 10. – 21. 10. 2022
 • Seznámení s novou písní „TRPASLÍCI“ – učit se vytleskávat rytmus,
 • Rozvoj mluvních dovedností, hra na hádanky, rytmizace slov – seznámení s říkankou „Podzim“, SD – pokus o grafické znázornění počtu slabik
 • Pozorování změn v podzimní přírodě
 1. VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA – 26. 10. – 30. 10. 2022
 • Dlabání dýně – seznamování s českými strašidly
 • Diskotéka pro strašidla – improvizovaný pohyb na reprodukovanou hudbu
 • Seznámení s básničkou „Dýně“, SD – pokus o rým na určené slovo
 • Hry s přírodninami – rozvoj fantazie – strašidýlka

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ  - uvolňovací cviky pro rty a jazyk.

 • Dechové hry – nácvik správného nádechu/výdechu
 • žeberně-brániční dech a dýchání nosem
 • artikulace – b, p, m
 • motorika – umět rozlišit spodní/horní ret, stisk rtů, špulení, olizování

JOGA

 • Cvičíme dle posloupnosti
 • Seznámení s relaxační hudbou a s motivační básní
 • Nácvik správného dýchání
 • Učit děti vnímat svoje tělo

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Seznámení s bubínky, s pravidly hry na ně – reakce na zrakový signál
 • Seznámení a nácvik základních úderů
 • SD – upevňování a prohlubování získaných dovedností

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: s pomocí učitelky připevnit první článek těla stonožky Anežky (vzhledem k situaci Covid-19 nemohou rodiče vstupovat do třídy), na který se bude zapisovat vše, co rodiče dětem čtou – vše je připraveno při vstupu do ČT

DĚTI DĚTEM

Odeslání motivačního dopisu pro děti spřátelené MŠ s žádostí o přátelskou komunikaci

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ

Možnost rodičů si „zarezervovat“ stonožku Anežku na některý z následujících víkendů.  Na daný víkend si odnesou spolu s dětmi stonožku domů a budou s ní sdílet všechny naplánované aktivity. Následně v pondělí přinesou do školky stonožku zpět i s dokumentací společně stráveného víkendu (foto, příběh, kresby….).

CO NÁS ČEKÁ

Prodloužená vycházka – „ZAMYKÁNÍ LESA

Pouštění draka

19. 10. 2022 – vánoční focení

20. 10. 2022 – divadlo v MŠ – „Povídání o chování“

Sledujte informace na nástěnce, aktuálně budeme řešit dle počasí

 

ZÁŘÍ – Stonožka Anežka všechny vítá

CÍLE:

Seznámení dětí s prostředím třídy. Jejich adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s režimem tříd. Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě. Upevňování a rozšiřování poznatků o životě ve volné přírodě. Seznámení se se znaky podzimního období a jeho vlivu na nás jako člověka

TÉMATA:

 1. Stonožka Anežka vítá nové kamarády a provází je školičkou
 • Hry se značkami - „Poznáš tu svou“? „Vyskočí ten, kdo má značku…“
 • Báseň – Stonožka Anežka
 • Píseň - Trpaslíci
 1. Plody podzimu na zahradě
 • Kimova hra-rozvíjení smyslového vnímání-ochutnávka různých druhů ovoce.
 • PH – Koš ovoce
 1. Plody podzimu na poli – bramboriáda
 • Báseň – Brambora
 • Zdravá5 – zeleninový salát
 1. Plody podzimu v lese
 • Dramatizace pohádky – Paleček a jeho kamarádi
 • Modelování houbiček

PPROJEKTY:

Veškeré projekty budou začínat až od října

AKCE:

 Úterý 13.9. - třídní schůzky od 15.30h