Školní rok 2019 - 20

Říjen 2019-  MALUJEME PODZIM S ANEŽKOU

Naše cíle:

 • Upevňování poznatků o životě ve volné přírodě
 • Seznámení dětí se znaky podzimního období
 • Rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • Učit se mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Podtémata:

 1. PLODY PODZIMU V LESE – 30.9.. – 4.10.2019
 • Seznámení s pohybovou hrou „Veverka Čiperka“
 • Poslech a pokus o dramatizaci pohádky „Paleček a jeho kamarádi“
 • Seznámení a pohybové vyjádření tanečku „Muchomůrka“
 1. DRAKIÁDA - CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ– 7.10. – 11.10.2019
 • Seznámení s říkankou „Drak“
 • Upevňování písně „Skřítci podzimníčci“ – porozumět textu
 1. ZAMYKÁNÍ LESA SE SKŘÍTKEM TAJCHMÁNKEM – 14.10 – 18.10.2019
 • „Budka v lese“ – seznámení a poslech pohádky – pokus o dramatizaci
 • Zpěv písně „Já do lesa nepojedu“ – doprovod na rytmické nástroje
 1. JAK JE DLOUHÝ ROK – 21.10. – 25.10.2019
 • Upevňování znalostí o podzimu – co se děje v přírodě, se zvířátky a jaké bývá počasí – opakování písní a her z předchozích týdnů
 • Seznámení s písní „Jaro, léto, podzim, zima“ , hra na tělo, doprovod na dětské nástroje a bubínky

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ  - uvolňovací cviky pro rty a jazyk

JOGA

 • Seznámení s relaxační hudbou a s motivační básní
 • Nácvik správného dýchání

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

 • KNOFLÍKY PRO STONOŽKU ANEŽKU

Úkol:

 1. do 11.10.2019 přinést vlastnoručně vyrobeného draka – za 5 knoflíků
 2. Přinést 10 knoflíků -  za 2 knoflíky
 • ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: připevnit první článek těla stonožky Anežky – vše je připraveno při vstupu do ČT

 • BUBNUJEME CELÝ ROK

Zařazování bubnování na papírové bubínky do všech řízených činností – všestranný smyslový rozvoj dětí

CO NÁS ČEKÁ

 • 1. 10. – pohádka v MŠ „Jak kočička s pejskem pouštěli draka“
 • 10.10. – ANEŽČIN HBITÝ JAZÝČEK - projekt pro rodiče s ukázkou logopedické prevence, grafomotorického cvičení a s výrobou větrníku
 • 15. 10. – „Vodnická show, aneb jak se baví vodníci a hastrmani – hudební představení v MŠ
 • 16. 10. – vánoční focení dětí

V týdnu od 14. - 18.10.– polodenní ekologická vycházka do veseckého lesa – „Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem“ – informace na nástěnce, aktuálně budeme řešit dle počasí

 

ZÁŘÍ – Anežčin podzim ve školce

Témata:

1) Stonožka Anežka vítá nové kamarády

2) Stonožka Anežka průvodkyni školičkou

3) Plody podzimu na zahradě

4) Plody podzimu na poli- bramboriáda

Cíle:

-Seznámení dětí s prostředím školy a jednotlivých tříd

-Adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s pravidly třídy..

-Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě.

- Pozitivní vnímání pobytu v mateřské škole

- Uvědomění si soudržnosti člověka s přírodou

-Seznámení se se znaky podzimu

-Seznámení se se základními plodinami a jejich významu pro člověka

Co se naučíme:

Stonožka Anežka – básnička

Trpaslíci – píseň

Skřítci Podzimníčci -píseň

Kuřátko a obilí – pohybová hra

Koš ovoce – pohybová hra

Bublina – pohybová hra

VŠECHNY PROJEKTY TŘÍDY „ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU“ A „ANEŽČINY KNOFLÍKY“  ZAČÍNÁME AŽ V ŘÍJNU.