Školní rok 2021 - 22

 

ZÁŘÍ – Stonožka Anežka všechny vítá

Cíle:  Seznámení dětí s prostředím školy a jednotlivých tříd. Jejich adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s režimem tříd. Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě. Pozitivní vnímání pobytu v mateřské škole.

Témata:

1) Stonožka Anežka všechny vítá    1.9.-3.9.2021

  • Seznámení s prostředím a kamarády
  • Básnička komunikativního kruhu: Velké kolo uděláme

2) Anežka průvodkyní školičkou   6.9.-10.9.2021

  • Píseň – Trpaslíci ,  Pojď za námi

3) Plody podzimu na zahradě    13.9.-17.9.2021

  • PH – Pan čáp ztratil čepičku
  • Kimova hra – Koš ovoce

4) Plody podzimu na poli – bramboriáda   20.9.-24.9. 2021

  • Báseň – Brambora
  • Zdravá 5 – příprava zeleninového salátu

5) Plody podzimu v lese   27.9.-1.10. 2021

  • Seznámení s pohybovou hrou „Veverka Čiperka“
  •  Poslech a pokus o dramatizaci pohádky „Paleček a jeho kamarádi“
  •  Seznámení a pohybové vyjádření tanečku „Muchomůrka“

Projekty: Všechny projekty třídy budou realizovány od října. Rodiče budou informováni na třídních schůzkách, na nástěnce třídy a osobně třídními učitelkami.

Celý měsíc září je adaptační, jak ze strany dětí, rodičů tak i třídních učitelek.