Školní rok 2021 - 22

LEDEN- Stonožka Anežka v zimě

Cíle: Upevňování poznatků o koloběhu života v zimě, základní znaky zimy a vše s tím související, seznámení s tradicí Tří králů, pravidla bezpečnosti sportování v zimě

1/ „ My tři králové“ – kouzelné dveře do světa snění – 3. 1. - 7. 1. 2022

 • Báseň – Tři králové v koruně
 • Práce s geometrickými tvary
 • Využití netradičních „hudebních“ nástrojů

2/ Zima, zimička – jak se v zimě oblékáme – 10. 1. - 14. 1. 2022

 • Báseň – Rukavičky
 • Píseň – Zimní radost
 • Zimní sportování – indoor
 • Hmatové a sluchové pexeso

3/ Kamarádi z říše zvířat v nouzi – 17. 1. - 21. 1. 2022

 • Báseň – Sýkorka
 • Tanec – Vrabec a sýkorka
 • Environmentální činnosti na šk. zahradě

4/ Zimní sporty a radovánky  - 24. 1. - 28. 1. 2022

 • Píseň – Dva mrazíci
 • Indoor sportování

CVIČENÍ S PRVKY JOGY

 • uvolňování energie
 • správné brániční dýchání
 • upevňování naučených cviků
 • cvik – Tygřík

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • upevňování základních úderů
 • nácvik hry ve skupině se zpěvem jednoduché známé písně s pravidelným rytmem
 • seznámení hry v menších skupinách s nácvikem střídání rytmu písně

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ 

 • upevňování pozice pro souhlásky v, h, ch, k, f, g
 • uvolňovací cvičení

 PROJEKTY TŘÍDY                     

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění 4 dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

ANEŽČINY KNOFLÍKY

 • Vyrobit „lojovou“ kouli ( NÉÉ KUPOVANÁ) – 13. 1. - 17. 1. – 5 knoflíků
 • Vypsat 10 zimních sportů + k jednomu vybranému nakreslit obrázek – 19. 1. - 24. 1. – 2knoflíky

DĚTI DĚTEM –  napsání a odeslání dopisu, online spojení

CO NÁS ČEKÁ

 • Environmentální prodloužená vycházka – rozvěšování lojových koulí

Další akce se budou odvíjet od epidemiologické situace.
 

PROSINEC 2021 - ADVENT STONOŽKY ANEŽKY

Naše cíle: Upevňování tradičních hodnot Vánoc a času adventního. Rozvíjení smyslového a citového vnímání tradic. Umět pozitivně vnímat tradiční vánoční zvyky

1/ KDYŽ SE ČERTI ŽENILI – 29. 11. –  3. 12. 2021

 • Seznámení s básní „Kapr“
 • Píseň „S čerty jsou i žerty“ - nácvik písničky pro Mikuláše
 • Seznámení a opakování vánočních koled na Vánoční zpívání v zahradě
 • Výroba zdravého cukroví – dle receptu od rodičů

2/ VÁNOČNÍ ZVYKY – 6. 12. – 17. 12. 2021

 • 6. 12. 2O21 – „Čertí rej“ – v dopoledních hodinách rej v maskách s nadílkou od Mikuláše
 • Seznámení s příběhem o Ježíškovi
 • Výroba dárečku pro své blízké
 • Upevňování znalosti vánočních koled, písniček a básniček na Vánoční zpívání z

V zahradě pro rodiče

 • 14. 12. 2021 - „Vánoční veselice“  –  v dopoledních hodinách nadílka pro děti, odpoledne vystoupení dětí na školní zahradě – Vánoční zpívání v zahradě pro rodiče
 • 16. 12. 2021 – návštěva kostela v Rochlici – prohlídka expozice betlémů

3/ TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA – 20. 12. – 22. 12. 2021

 • Pokus o dramatizaci vánočního příběhu o Ježíškovi – hra na divadlo
 • Poslech vánočních koled z CD nazpívaných dětmi, pokus o pohybové vyjádření vlastních citových prožitků
 • Opakování všech známých písní, básní a koled se zimní a vánoční tematikou
 • Prodloužená vycházka do lesa ke krmelci – nadílka pro zvířátka – dle možností a počasí

CVIČENÍ S JOGOU – upevňování známých cviků, procvičování správného dýchání při cvičení, upevňování správného držení těla, cvik – beruška, motýlek

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – uvolňovací cviky mluvidel, klást důraz na správnou výslovnost a  artikulaci, upevňování pozice pro souhlásky v, h, ch, k, f, g

 

PROJEKTY TŘÍDY                     

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění dalšího dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

ANEŽČINY KNOFLÍKY

 • Přinést recept na zdravé a nepečené vánoční cukroví
 • Výroba vánoční ozdoby

DĚTI DĚTEM –  napsání a odeslání dopisu, výroba přáníček dětem do MŠ z Francovy Lhoty

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Upevňování základních úderů
 • Nácvik hry ve skupině se zpěvem jednoduché písně s pravidelným rytmem
 • Seznámení s hrou v menší skupině a s nácvikem střídání rytmu

CO NÁS ČEKÁ

 • Výroba zdravého vánočního cukroví
 • 6. 12. 2021 – „ČERTÍ REJ“
 • 14. 12. 2021 – VÁNOČNÍ VESELICE v MŠ a VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V ZAHRADĚ pro rodiče - pokud současná situace dovolí
 • 16. 12. 2021 – návštěva kostela v Rochlici – expozice betlémů
 • Prodloužená ekovycházka ke krmelci spojená se zdobením stromečku pro zvířátka – dle počasí – aktualizace bude viset na nástěnce – dle možností

 

LISTOPAD-Stonožka Anežka a my

Naše cíle:

 •  Dbát na osobní zdraví, bezpečí své i druhých
 • Přijatelnou formou seznámit děti se zrozením a vývojem života
 • Upevňování barevné škály a její využití v reálném životě
 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky, Umět říci, co je pro mou osobu příjemné a nepříjemné

Podtémata:

 1. Barevný týden – Proletíme duhou……………1.11.-5.11.2021
 • Píseň- Pastelky
 • Hra se světlem
 • kuličkování
 1. Anežka zná své tělo- vím, co jím………..……8.11.-12.11.2021
 • PH – Hlava, ramena,….
 • Vaříme šípkový čaj
 • Zrcadlové cvičení, seznámení s relaxací a masážemi
 1. Anežko, kde jsem se tu vzal?....................15.11.-19.11.2021
 • Píseň –Človíček
 • PH – „Vajíčko“
 1. Kouzelných 5 smyslů………..…………………....22.11.-26.11.2021
 • Hra – „kouzelná krabička“
 • Hra – „pejsek“

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ 

 • uvolňovací cviky pro rty a jazyk
 • upevňování dvouhlásek ou, au a souhlásek p, b,m, n

JOGA

 • upevňování správného dýchání ve všech polohách
 • cvik – Strom ve větru, Půlměsíc

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • upevňování základního úderu
 • seznámení s rytmem hry

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

 Pomocí učitelky připevnit 2 článek těla, na který se bude zapisovat vše, co rodiče dětem čtou – vše je připraveno při vstupu do ČT

DĚTI DĚTEM

Pokračování v komunikaci s MŠ Francova Lhota. Natočení videa - Berušky

            ANEŽČINY KNOFLÍKY

V rámci barevného týdne přijít oblečeni v barvě daného dne. Každý den 1knoflík = max.5 knoflíků/týden

Prokáže-li se doprovázející člen rodiny, v oblečení, v barvě daného dne, získává další 1knoflík = max.5knof./týden

Pondělí – modro-fialový

Úterý – žlutý

Středa – zelený

Čtvrtek  - bílý

Pátek – červený

 

Říjen 2021 - MALUJEME PODZIM S ANEŽKOU

Naše cíle:

 • Upevňování poznatků o životě ve volné přírodě
 • Seznámení dětí se znaky podzimního období
 • Rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • Učit se mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Podtémata:

 1. DRAKIÁDA - CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ – 4. 10. – 8. 10. 2021
 • Seznámení s říkankou „Drak“
 • Upevňování písně „Skřítci Podzimníčci“ – porozumět textu
 • Práce s barvami – obtisky listů – rozvoj jemné motoriky
 1. ZAMYKÁNÍ LESA SE SKŘÍTKEM TAJCHMÁNKEM – 11. 10. – 15. 10. 2021
 • „Budka v lese“ – seznámení a poslech pohádky – pokus o dramatizaci
 • Zpěv písně „Já do lesa nepojedu“ – doprovod na rytmické nástroje
 • Seznámení s pohybovou hrou „Veverka Čiperka“
 1. JAK JE DLOUHÝ ROK – KAM UTÍKÁ ČAS – 18. 10. – 22. 10. 2021
 • Seznámení s novou písní „TRPASLÍCI“ – učit se vytleskávat rytmus
 • Rozvoj mluvních dovedností, hra na hádanky, rytmizace slov – seznámení s říkankou „Podzim“
 1. VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA – 25. 10. – 29. 10. 2021
 • Dlabání dýně – seznamování s českými strašidly
 • Diskotéka pro strašidla – improvizovaný pohyb na reprodukovanou hudbu
 • Seznámení a pohybové vyjádření tanečku „Muchomůrka“

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ  -  uvolňovací cviky pro rty a jazyk

 • upevňování dvouhlásek ou, au a souhlásek p, b,m, n

JOGA

 • seznámení s relaxační hudbou
 • nácvik správného dýchání ve stoje, v kleče, v sedě,  v leže
 • nácvik správného držení těla pro další cvičení
 • seznámení s „Pozdravem Slunci“

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Seznámení s bubínky, s pravidly hry na ně – reakce na zrakový signál
 • Seznámení a nácvik základních úderů

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

 1. ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: s pomocí učitelky připevnit první článek těla stonožky Anežky (vzhledem k situaci Covid-19 nemohou rodiče vstupovat do třídy), na který se bude zapisovat vše, co rodiče dětem čtou – vše je připraveno při vstupu do ČT

 1. DĚTI DĚTEM

Odeslání motivačního dopisu pro děti spřátelené MŠ s žádostí o pokračování přátelské komunikace s novými dětmi

 1. ANEŽČINY KNOFLÍKY

1. úkol na říjen – přinést libovolné množství knoflíků, nejméně však 10 ks – za 2 knoflíky

2.úkol na říjen – do 22.10. přinést vydlabanou dýni  - 5knoflíků

Během týdne od 11. 10. – 15. 10. 2020 – prodloužená vycházka k veseckému lesu – „ZAMYKÁNÍ LESA“ – informace na nástěnce, aktuálně budeme řešit dle počasí

Další prodloužené environmentální vycházky budou přizpůsobeny aktuálnímu počasí a nemocnosti dětí.

 

ZÁŘÍ – Stonožka Anežka všechny vítá

Cíle:  Seznámení dětí s prostředím školy a jednotlivých tříd. Jejich adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s režimem tříd. Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě. Pozitivní vnímání pobytu v mateřské škole.

Témata:

1) Stonožka Anežka všechny vítá    1.9.-3.9.2021

 • Seznámení s prostředím a kamarády
 • Básnička komunikativního kruhu: Velké kolo uděláme

2) Anežka průvodkyní školičkou   6.9.-10.9.2021

 • Píseň – Trpaslíci ,  Pojď za námi

3) Plody podzimu na zahradě    13.9.-17.9.2021

 • PH – Pan čáp ztratil čepičku
 • Kimova hra – Koš ovoce

4) Plody podzimu na poli – bramboriáda   20.9.-24.9. 2021

 • Báseň – Brambora
 • Zdravá 5 – příprava zeleninového salátu

5) Plody podzimu v lese   27.9.-1.10. 2021

 • Seznámení s pohybovou hrou „Veverka Čiperka“
 •  Poslech a pokus o dramatizaci pohádky „Paleček a jeho kamarádi“
 •  Seznámení a pohybové vyjádření tanečku „Muchomůrka“

Projekty: Všechny projekty třídy budou realizovány od října. Rodiče budou informováni na třídních schůzkách, na nástěnce třídy a osobně třídními učitelkami.

Celý měsíc září je adaptační, jak ze strany dětí, rodičů tak i třídních učitelek.