Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2020/2021 

Pořadí

ID dítěte

Obdržené body

Rozhodnutí

 

     
     

á