Vítejte v Mateřské škole Jeřmanická

 

Podmínky provozu mateřské školy od 3. 5. 2021

Podle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 3. 5. 2021 obnoven provoz MŠ pro všechny přihlášené děti

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA DUBEN 2021 - Rozhodnutí o úplatě - 4.2021.pdf (760352)
 
 

VSTUP DO MŠ:

vstup do šatny pouze 3 děti v doprovodu jedné doprovázející osoby, která musí mít zakryté dýchací cesty respirátorem. Čekající  pčed budovou MŠ musí dodržovat mezi sebou dvoumetrové rozestupy.

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

děti v mateřských školách se od 3.5. 2021 již povinně netestují

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

S SEBOU DO MŠ:

V rámci ochrany zdraví dětí budeme maximálně využívat venkovního prostředí. Prosíme tedy o:

 • vybavte šatnu náhradním oblečením od ponožek po mikinu
 • dejte do šatny HOLINKY, pláštěnku

 

Rozhodnutí

o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v době 3. 2021 šk. roku 2020 – 2021 -  v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  - uzavření mateřské školy od 1. 3. 2021

Rozhodnutí o úplatě - 3.2021.pdf (757675)               

 

Uzavření MŠ bude prodlouženo do - dle aktuálních opatření vlády ČR

 

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace - informace k zápisu do školy

zápis 2021_2022.pdf (0)

 

Zavření MŠ od 1.3.2021

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR, bylo přijato dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, které mimo jiné zakazuje i osobní přítomnost dětí v mateřských školách. Opatření je dle informací dostupných z MŠMT platné do 21. 3. 2021.

 

Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Některé dotazy jsou zodpovězeny v příloze z MŠMT – přikládám k nahlédnutí.

Rodiče, pokud budete potřebovat vyzvednout věci pro děti, prosíme zavolejte, domluvíme se, abyste pro děti měli vše.

Zde na našich stránkách bude vložena distanční výuka pro předškoláčky - sekce distanční vzdělávání.

V případě jakýchkoli dotazů mě nebo paní hospodářku neváhejte kontaktovat telefonicky.

 

BŘEZEN - Úplata za předškolní vzdělávání bude krácena dle délky uzavření MŠ - bude oznámeno. V tuto chvíli můžete /pokud máte trvalé příkazy k platbě/ výši platby ponechat, přeplatky Vám budou vráceny ve vyúčtování za školní rok. Ten kdo platí jednorázově, stačí zaslat 700,- Kč - tato částka by měla pokrýt během března částečné školné a případné stravné. U předškoláčků můžete zaplatit 350,- Kč.

 

Další informace pro rodiče

Zápisový lístek xls   Zápisový lístek pdf

Pomocník ke stažení - k úspěšnému vstupu Vašeho předškoláka do školy:

chystame-se-do-1-tridy-novadida.pdf (515869)

Materiály k využití: interaktivní cvičení pro děti.

MIUč Zápis je tu k užívání ZDARMA do 30. 4. 2021 – Předškolák (nns.cz)

 

 

 
 

Veškeré dokumenty zveřejněné na  webové stránce školy jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

Mateřská škola Jeřmanická