Vítejte v Mateřské škole Jeřmanická

 

Poděkování pí. Haufové, pí. Kučerové a pí. Jónové

Milé maminky, dovolte nám vyjádřit náš obdiv a poděkování za pomoc, kterou jste poskytly v této, pro nás nelehké době, naší MŠ a dětem v ní. Bezplatné poskytnutí materiálu a ušití roušek pro děti, vyřešilo v současné době náročnou situaci nejen nám, ale i ostatním rodičům. Věříme, že i za ně můžeme vyjádřit naši vděčnost a velký dík. Rovněž posíláme velký dík rodinným příslušníkům, kteří se na této pomoci též podíleli.

Maminky, moc a moc děkujeme. Kolektiv MŠ Jeřmanická

 

Vážení rodiče,

od úterý 1. září začínáme nový školní rok a my se již těšíme na naše "kamarády". Provozní doba mateřské školy bude od 6:30 do 16:30 hodin. 

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření  a doporučení, stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné.

Na každodenní setkávání se těší všichni pracovníci naší mateřské školy :-)

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením:

PRAVIDLA PRO VSTUP DO MŠ

PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Příchod do MŠ

 • Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba, v šatně mohou být současně maximálně 3 doprovodné osoby s dětmi (1 dítě + pouze 1 doprovodná osoba). Vstup do MŠ s kočárky zakázán! Totéž platí pro sourozence, kteří nenavštěvují naši MŠ.
 • zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba může vstoupit pouze v roušce
 • Do MŠ přivádějte pouze děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění.
 • Ihned po vstupu do šatny následuje desinfekce rukou a dodržování respirační hygieny (distanční odstup).
 • Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor šatny, kde se doprovod zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou (pro modrou třídu je vstup omezen na šatnu a schodiště ke třídě).
 • Po převlečení dítěte a uložení věcí do skříňky odvede doprovodná osoba dítě ke dveřím třídy, kde vyčká na příchod učitelky (u dveří modré třídy bude na parapetu umístěn zvonek).
 • Poté bude následovat RANNÍ ZDRAVOTNÍ FILTR:

                Měření teploty

                Předání informací mezi učitelkou a doprovodnou osobou

                Předání 2 ks roušek v uzavíratelném, zřetelně označeném sáčku

 • V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky onemocnění Covid – 19.
 • Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu používáním antibakteriálních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

Předávání dětí odpoledne

 • Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno. Rodiče dětí z modré třídy zvoní na zvonek třídy dle instrukcí na vstupních dveřích. Po 16,00 hodině se do červené třídy z organizačních důvodů přesunou i zbývající děti z třídy žluté.

Při odpoledním pobytu dětí venku na zahradě platí následující pravidla:

 • Po vstupu na zahradu vyčká osoba vyzvedávající dítě na vymezeném, zřetelně označeném místě.
 • V rámci rozvoje samostatnosti si dítě přinese své věci dle pokynů učitelky ze šatny „samo“, mladším dětem bude poskytnuta dopomoc.
 
 

Veškeré dokumenty zveřejněné na  webové stránce školy jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

Mateřská škola Jeřmanická