Vítejte v Mateřské škole Jeřmanická

INFORMACE O PRACOVNÍM MÍSTĚ

Do naší mateřské školy hledáme kuchařku na plný úvazek

Pracovní doba 6,30 – 15 hod.

od 1. 9. 2020

Požadujeme

Vyučení v oboru vítáno. Požadujeme samostatnost, kreativitu a dobrý vztah k dětem. Chuť se orientovat v normách stravování předškolních dětí. Flexibilitu a loajálnost.

Nabízíme

Nabízíme práci v naší trojtřídní mateřské škole, v příjemném prostředí, moderně vybavené kuchyni, samostatné vedení kuchyně.

Zároveň hledáme pomocnou kuchařku na poloviční úvazek

Pracovní doba 9 – 13 hod.

Od 1. 9. 2020

Zájemce prosím o zaslání životopisu na e-mail: ms29.lbc@volny.cz

Změna provozní doby Mš od pondělí 8.6.2020

                    6,30 - 16 hod.

 

Informace k obnovení provozu MŠ

Pravidla provozu MŠ - od 18. 5. 2020 - provozní doba 7,00 - 16 hod.

 Vážení rodiče,

v souvislosti se znovuotevřením mateřské školy Vás žádáme o prostudování připojených dokumentů, ty upravují provozní podmínky a organizaci vzdělávání v naší mateřské škole.

Součástí příloh je i Čestné prohlášení, které je třeba vytisknout, přečíst a podepsat před vstupem do mateřské školy. Bez podepsaného prohlášení nebude možné převzít Vaše dítě do MŠ. Pokud nemáte možnost vyplnit předem, bude pro vás tento tiskopis připraven v MŠ.

 1. Provoz mateřské školy je omezen /do odvolání/ - od 7.00 do 16. 00 hod.,
 2. Rodiče  dodržují před školou rozestupy. Před vstupem do MŠ si děti vydesinfikují ruce, rodiče, kteří své dítě předávají, mají roušku.
 3. Rodiče budou předávat dítě pověřené zaměstnankyni MŠ, pouze u vchodových dveří do šatny. Děti se v šatně samy převléknou, od září si sebeobsluhu nacvičovaly, zvládnou to bez problémů.
 4. Před převzetím projdou děti tzv. ranním zdravotním filtrem, který zahrnuje měření teploty bezdotykovým teploměrem a zodpovězení dotazů na celkový zdravotní stav dítěte. Pokud bude dítě vykazovat projev jakéhokoli  onemocnění, nesmí být do MŠ přijato. O případném výskytu alergií máme u všech dětí  informaci v evidenčním listu. Při ranním filtru Vašeho dítěte budete vyzváni ke kontrole Vámi uvedeného tel. čísla - je třeba, aby měla MŠ aktuální tel. kontakt pro případ, že by u dítěte, během docházky, došlo ke změně zdravotního stavu. V tom případě by bylo nutné dítě bezodkladně vyzvednout z MŠ či se domluvit na dalším postupu.
 5. Děti nemusí mít v MŠ roušku, prosíme ale o 1 podepsanou roušku v sáčku pro případ, že by se v MŠ nemoc vyskytla a museli jsme narychlo ochránit děti. 2 roušku budou mít děti v sáčku ve své skříňce.
 6. Použití ochranných pomůcek je na zvážení každého pedagoga. Z doporučení MŠMT vyplývá, že se ve školkách koronavirus nevyskytuje.
 7. Rodič stojící před budovou školy na vyznačených značkách musí mít při komunikaci se zaměstnancem na obličeji roušku. Z informací MZ vyplývá, že se koronavirus mimo školky vyskytuje.
 8. Děti budou rozděleny minimálně do dvou tříd, podle počtu docházejících dětí. Zohledňujeme rodinné vazby mezi dětmi /sourozence/.
 9. Děti budou trávit maximální možný čas na školní zahradě, neboť pobyt mimo areál školky MŠMT nedoporučuje.
 10. Až do konce školního roku se nekonají hromadné akce – setkání s rodiči - (výtvarné dílny, sportovní den, den otc, spaní v MŠ, apod.), rozloučení předškoláků za účasti rodičů. Vše, co bude možné, uspořádáme ale pro děti ve školce.
 11. Denně se desinfikují často používané hračky. Z nabídky školkových hraček jsou odstraněny všechny látkové a plyšové hračky, které nelze desinfikovat.
 12. Dítě si nesmí do školky přinést žádnou svou hračku.
 13. Láhev – každé dítě si bude nosit podepsanou 0,5l láhev na pití (během dne bude dětem do lahví pití dodáváno)
 14. Čištění zubů – nebude probíhat
 15.  Při práci se řídíme jednotnou směrnicí pro zajištění protiepidemiologických opatřeních v MŠ na území Statutárního města Liberec (Směrnice pro MŠ v příloze).

Dovolujeme si požádat o spolupráci při vyzvedávání dětí z docházky - vstup do pobytových prostor MŠ zatím nebude umožněn. Při odpoledním pobytu venku budeme děti předávat ze zahrady.

Prosíme, počítejte s větší časovou rezervou, zejména při předávání dětí do MŠ.

Děkujeme za pochopení, věříme ve zdravou komunikaci a ohleduplné jednání všech. 

 

dokument MŠMT k provozu MŠ do konce školního roku.pdf (1096862)

Podminky provozu MS Jeřmanická COVID-19.docx (30152)

Prosím o pečlivé prostudování, děkuji

Čestné prohlášení - Čestne-prohlaseni-priklad.docx (17865)

Dle Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření (účinnost od 11. 5. 2020) musí zákonný zástupce dítěte/žáka nebo žák/účastník poskytnout před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Toto prohlášení si můžete předem vytisknout, doplnit, podepsat a přinést do MŠ nebo ji dostanete k vyplnění ráno při příchodu do MŠ.

 

Rozhodnutí

o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v době 3 - 5/2020 šk. roku 2019 – 2020 -  v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  - uzavření mateřské školy od 17. 3. 2020

Rozhodnutí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v době 3. 2020.pdf (48804)

Rozhodnutí o úplatě - 4. - 5. 2020.pdf (765184)

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na  webové stránce školy jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

Mateřská škola Jeřmanická