Zápis 8. 6. 2023 - 9 - 12 hod. – Спеціальний запис до дитячих садків

 

ZÁPIS DO MŠ PRO DĚTI Z UKRAJINY, KTERÝM BYLA V ČR POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA V SOUVISLOSTI S PROBÍHAJÍCÍM VÁLEČNÝM KONFLIKTEM

 

Oznámení o konání zápisu MŠ JER(Lex Ukrajina) (1).pdf (764526)

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.pdf (742118)

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  

2023/24 – ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ 

NA KTERÉ SE VZTAHUJE DOČASNÁ OCHRANA

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace - po dohodě se zřizovatelem Statutární město Liberec a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby

v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

  1. Elektronické vydání žádosti

Na webu školy: www.msjermanicka.cz
V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s

 administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu, kontaktovat 

telefonicky a domluvit si termín:

  1. Vyzvednutí v mateřské škole
    V případě jakýchkoliv obtíží si můžete po telefonické domluvě vyzvednout žádost v mateřské škole.

SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ NA NAŠÍ MATEŘSKÉ 

ŠKOLE (ZÁPIS).

Čtvrtek 8. 6. 2023 v čase 9 – 12 hod.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává rodič, prarodič, zletilý sourozenec, 

osoba, která má dítě svěřené do péče, obecný opatrovník určený soudem nebo ústavní 

zařízení, do kterého je dítě svěřeno.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit:

·         k nahlédnutí originál (nikoli kopii) dokladu totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce, včetně víza

·         prokazatelné doložení místa pobytu dítěte

·         potvrzení českého praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města./ Критерії прийому дітей до дитячих садків, встановлені статутом міста Ліберець, запобігають дискримінації, встановлюють рівні та прозорі правила, а також враховують концепцію шкільної політики міста.

1.      Vízum strpění – vydané po 24. 2. 2022/ Терпіння - видано після 24 лютого 2022 року

2.      Pobyt dítěte/ Перебування дитиниTrvalý pobyt ve školském obvodu města Liberec Постійне місце проживання в шкільному мікрорайоні міста Ліберець

3.      Věk dítěte/ Вік дитиниDítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31. 7. 2018 nebo dítě s Odkladem povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2017 /  Дитина в останній рік перед початком обов’язкового відвідування школи, яка народилася до 31 липня 2018 року або дитина з відстрочкою обов’язкового відвідування школи, народжена до 31 серпня 2017 року

4.      Potvrzení lékaře v ČR/ Довідка лікаря в ЧехіїVšechny texty byly přeloženy za pomoci Google překladače. Mateřská škola nenese odpovědnost za chyby v překladu. / Yсі тексти перекладено за допомогою Google Translator. Дитячий садок не несе відповідальності за помилки перекладу